Tất cả
Hoa Sơn Tiên Môn

Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen.


Hắn trở thành người tu hành bất quá cũng là một nhầm lẫn tai hại của Sư phụ hắn. Khi còn thiếu niên, trong lúc chơi đùa cùng lũ bạn trong thôn, lũ trẻ bất ngờ bị một con cọp tấn công, cả bọn sợ hãi leo lên cây để trốn. Duy chỉ còn tên béo mắc kẹt dưới đất trước ánh mắt thèm thuồng của con Cọp. Cũng chỉ vì trượt chân, Lục Nguyên ngã xuống đất trước mặt con súc sinh ấy. Sư phụ hắn cho rằng hắn có tấm lòng lương thiện, không bỏ rơi bè bạn vào lúc hoạn nạn nên ra tay cứu và thu nhận hắn làm đồ đệ. Con đường tu hành của hắn bắt đầu từ đó.


Trong quá trình tu luyện, lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá. Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết.


Danh sách chương truyện Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 1: Trượt chân đưa tới tiên duyên Chương 2: Mới quay đầu đã nhập tiên môn Chương 3: Năm tháng vô ưu vô lự Chương 4: Một chút lo lắng Chương 5: Luyện kiếm Chương 6: Kiếm thuật Chương 7: Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm Chương 8: Bắc Phong tỉ thí Chương 9: So kiếm Chương 10: Kinh động toàn trường Chương 11: Dư âm tỷ kiếm Chương 12: Vân Long thập biến Chương 13: Trở về Chương 14: Hoàng huyện lệnh Chương 15: Tà Nghi kiếm pháp Chương 16: Tu La Chương 17: Linh thạch Chương 18: Tốc độ kinh người Chương 19: Kiếm pháp thần kỳ Chương 20: Hạ Thanh Chương 21: Trở về Trường Xuân Cư Chương 22: Tư Mã Bác Chương 23: Lăng Ngọc Châu Chương 24: Vân Long Điện Chương 25: Linh thú vân hệ Chương 26: Vân tụ kiếm pháp Chương 27: Triều đình đại Tấn Chương 28: Đông Lục huyện thành Chương 29: Ngoại lệ Chương 30: Nguyệt Nga môn Chương 31: Ám hiệu Chương 32: Tà ma ngoại đạo Chương 33: Phản kích Chương 34: Cửu đại kiếm tiên Chương 35: Toàn trường kinh sợ Chương 36: Thương Hoàng Kính Chương 37: Bách Biến Vân Kiếm Chương 38: Nguyên Nguyên thượng nhân Chương 39: Giang thị huynh đệ Chương 40: Hoàn toàn lĩnh ngộ? Chương 41: Thịt chó Chương 42: Tư Mã kiếm quán Chương 43: Kỳ diệu Chương 44: Phóng hỏa Chương 45: Tĩnh lặng Chương 46: Khổ luyện Chương 47: Lạc quan sống Chương 48: Tốc độ kinh hồn Chương 49: Trung niên họ Đào Chương 50: Bạch Ngự Băng

Bình luận truyện