Hồ Ly Và Thư Sinh

Chương 9"Vì sao có hồ ly có thể thành tinh, có con lại không thể?" Một ngày nọ Thư sinh hỏi Hồ ly.

"Không phải hồ ly tinh, là hồ tiên!" Hồ ly nghiêm túc sửa đúng lại.

Thư sinh lại hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì chúng thiếu mất điều kiện tiên quyết."

"Điều kiện gì?"

Hồ ly bỗng nhiên vươn móng phải giơ lên trước mặt Thư sinh, hỏi:" Nhìn thấy không?"

Thư sinh không hiểu ra sao.

Hồ ly nỗ lực tách đầu ngón chân ra, thần sắc khó nén kiêu ngạo.

"Chỉ Hồ ly có đệm móng màu hồng mới có thể thành hồ ly tinh, à không đúng là hồ tiên!"

"......ờm."