Tất cả
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Dương Lỗi vốn là một sinh viên đại học ở thế kỉ thứ 21, vì gặp vài chuyện ngoài ý muốn mà xuyên đến Sùng Vũ đại lục, trở thành con trai thứ ba của Uy Vũ Vương - một phế vật ai ai cũng biết. Nhưng mà, ít ra ông trời còn có lòng thương hắn. Cùng với cơ hội xuyên không là quà tặng kèm một hệ thống toàn năng, công pháp, võ kỹ, đan dược, Thần Binh các loại cần đều có. Tiến hành tu luyện, hướng đến con đường Võ thượng đỉnh phong! 


Dương Lỗi đã quên đây là lần chữa trị thứ mấy rồi, mỗi một lần chữa trị cũng sẽ tăng thêm thống khổ gấp đôi, loại thống khổ này làm cho Dương Lỗi có một loại xúc động muốn tự sát, bất quá hiện tại hắn động cũng không động được, coi như là muốn chết cũng không có khả năng. Ngoài ý muốn, hắn xuyên việt trở thành một tên phế vật. Tuy nhiên hắn cũng được ông trời rủ lòng thương đưa hắn hệ thống tu luyện toàn năng. Từ nay về sau vận mệnh chuyển hướng, tăng lv như hack, trảm thánh thú, diệt thú thần, bạo Vũ Thần, thưởng mỹ nhân, cất bước trên con đường Vô thượng đỉnh phong. Nói tóm lại: Hệ thống nơi tay, ta có thiên hạ!Danh sách chương truyện Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 1: Phế vật Dương gia Chương 2: Ác nô Chương 3-4: Chịu nhục Chương 5: Điên cuồng thăng cấp Chương 6: Phong Đao Thất Sát Chương 7: Thiên Địa linh quả Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh Chương 12: Vũ Sư cảnh giới Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra Chương 16: Luyện đan chế phù Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh Chương 19: Chém giết Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc Chương 21: Hưng sư vấn tội Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) Chương 24: Tiến hành rút thưởng Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ Chương 26: Luyện chế đan dược Chương 27: Thập thành đan (1) Chương 28: Thập thành đan (2) Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) Chương 31: Học tập luyện khí thuật Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) Chương 42: Phố dài ác chiến (1) Chương 43: Phố dài ác chiến (2) Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) Chương 52: Tiêu gia tỷ muội Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1)

Bình luận truyện