Tất cả
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi của tác giả Quất Tử Chu. Nhưng là người đưa hệ thống cho hắn lại nói rằng: Thật ra hệ thống này cực kì hữu dụng, bởi vì đủ loại công năng siêu việt bình thường, có thể giúp hắn sửa lại kịch bản, lật ngược kết cục. Mà chỉ cần mỗi đời đều có thể sinh hoạt vui vẻ, hạnh phúc, cả đời viên mãn, hắn còn có thể hóa thần.

Hắn trải qua hơn một ngàn lần chuyển thế thành người, còn không có thành thần, nghe bộ dáng có vẻ không tồi, vậy thử xem sao.

Từ nay về sau, hắn bắt đầu tác oai tác oái, bắt nạt đàn ông tròng ghẹo đàn bà đại đạo một đi không trở lại, thuận tiện còn xé rách mặt đám bạch nguyệt quang cùng bọn nhân sĩ chính nghĩa dối trá.

Mục tiêu của hắn là: Khoác lên mình vai ác đi con đường chính nghĩa của người khác, để cho bọn họ không có đường để đi.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Cưới Vợ Nam của cùng tác giả.

Danh sách chương truyện Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 1: Tiền Căn Chương 2: Người thừa kế mỹ thực (1) Chương 3: Người thừa kế mỹ thực (2) Chương 4: Người thừa kế mỹ thực (3) Chương 5: Người thừa kế mỹ thực (4) Chương 6: Người thừa kế mỹ thực (5) Chương 7: Người thừa kế mỹ thực (6) Chương 8: Người thừa kế mỹ thực (7) Chương 9: Người thừa kế mỹ thực (8) Chương 10: Người thừa kế mỹ thực (9) Chương 11: Người thừa kế mỹ thực (10) Chương 12: Người thừa kế mỹ thực (11) Chương 13: Người thừa kế mỹ thực (12) Chương 14: Người thừa kế mỹ thực (13) Chương 15: Người thừa kế mỹ thực (14) Chương 16: Người thừa kế mỹ thực (15) Chương 17: Dân quốc phong vân (1) Chương 18: Dân quốc phong vân (2) Chương 19: Dân quốc phong vân (3) Chương 20: Dân quốc phong vân (4) Chương 21: Dân quốc phong vân (5) Chương 22: Dân quốc phong vân (6) Chương 23: Dân quốc phong vân (7) Chương 24: Dân quốc phong vân (8) Chương 25: Dân quốc phong vân (9) Chương 26: Dân quốc phong vân (10) Chương 27: Dân quốc phong vân (11) Chương 28: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (1) Chương 29: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (2) Chương 30: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (3) Chương 31: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (4) Chương 32: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (5) Chương 33: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (6) Chương 34: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (7) Chương 35: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (8) Chương 36: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (9) Chương 37: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (10) Chương 38: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (11) Chương 39: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (12) Chương 40: Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (13) Chương 41: Hoàng tử dương cầm Chương 42: Hoàng tử dương cầm (2) Chương 43: Hoàng tử dương cầm (3) Chương 44: Hoàng tử dương cầm (4) Chương 45: Hoàng tử dương cầm (5) Chương 46: Hoàng tử dương cầm (6) Chương 47: Hoàng tử dương cầm (7) Chương 48: Hoàng tử dương cầm (8) Chương 49: Hoàng tử dương cầm (9) Chương 50: Hoàng tử dương cầm (10)

Bình luận truyện