Tất cả
Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê của tác giả Kiều Lam. Giờ nếu muốn sống lại, cô phải theo hệ thống xuyên qua vô số không gian, trở thành vợ của nam phụ, giúp họ thực hiện ước nguyện, còn thay đổi kết cục bi thảm của họ.

Một năm sau khi làm nhiệm vụ, Hệ thống trước kia còn vui mừng hớn hở vì mình nhặt được kí chủ thiện lương, nhu nhược, đáng yêu, giờ đây đang khóc lóc xin xỏ Nguyễn Kiều đã OOC đến mức thân nhân cũng không nhận ra:

Hệ thống: (khóc ròng) TAT, papa! Xin cô hãy làm người đi!

Thế giới 1: Thư sinh - Kiều Kiều

Nghe nói cô nương nhà lão tú tài ở thôn Đào Hoa bên cạnh kiều nhu dịu dàng, huệ chất lan tâm, nên lúc Bùi mẫu hỏi, Bùi Chỉ Hành chỉ tự hỏi chút rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng mà, sau khi thành thân, Bùi Chỉ Hành nhìn 'Kiều' thê có thể tay không đánh chết một con heo, một mình đánh bại đám sơn tặc, có chút ăn không tiêu, âm thầm muốn hưu thê.

"Tướng công, chàng đang nghĩ gì vậy?"

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc hay Thiếu Chủ Bí Mật.

Danh sách chương truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 1: Thư sinh - KIỀU KIỀU (1) Chương 2: Thư sinh - KIỀU KIỀU (2) Chương 3: Thư sinh - KIỀU KIỀU (3) Chương 4: Thư sinh - KIỀU KIỀU (4) Chương 5: Thư sinh - KIỀU KIỀU (5) Chương 6: Thư sinh - KIỀU KIỀU (6) Chương 7: Thư sinh - KIỀU KIỀU (7) Chương 8: Thư sinh - KIỀU KIỀU (8) Chương 9: Thư sinh - KIỀU KIỀU (9) Chương 10: Thư sinh - Kiều Kiều (10) Chương 11: Thư sinh - KIỀU KIỀU (11) Chương 12: Thư sinh - KIỀU KIỀU (12) Chương 13: Thư sinh - KIỀU KIỀU (13) Chương 14: Thư sinh - KIỀU KIỀU (14) Chương 15: Thư sinh - KIỀU KIỀU (15) Chương 16: Thư sinh - KIỀU KIỀU (16) Chương 17: Thư sinh - KIỀU KIỀU (17) Chương 18: Thư sinh - KIỀU KIỀU (18) Chương 19: Thư sinh - KIỀU KIỀU (19) Chương 20: Thư sinh - KIỀU KIỀU (20) Chương 21: Thư sinh - KIỀU KIỀU (21) Chương 22: Thư sinh - KIỀU KIỀU (22) Chương 23: Thư sinh - KIỀU KIỀU (23) Chương 24: Thư sinh - KIỀU KIỀU (24-HẾT) Chương 25: Tướng quân - KIỀU KIỀU (1) Chương 26: Tướng quân - Kiều Kiều (2) Chương 27: Tướng quân - KIỀU KIỀU (3) Chương 28: Tướng quân - KIỀU KIỀU (4) Chương 29: Tướng quân - Kiều Kiều (5) Chương 30: Tướng quân - KIỀU KIỀU (6) Chương 31: Tướng quân - Kiều Kiều (7) Chương 32: Tướng quân - KIỀU KIỀU (8) Chương 33: Tướng quân - Kiều Kiều (9) Chương 34: Tướng quân - Kiều Kiều (10) Chương 35: Tướng quân - Kiều Kiều (11) Chương 36: Tướng quân - KIỀU KIỀU (12) Chương 37: Kiều Kiều (13) Chương 38: Kiều Kiều (14) Chương 39: Kiều Kiều (14) Chương 40: Kiều Kiều (15) Chương 41: Kiều Kiều (16) Chương 42: Tướng quân - Kiều Kiều (17) Chương 43: Tướng quân - Kiều Kiều (18) Chương 44: Tướng quân - Kiều Kiều (19) Chương 45: Tướng quân - Kiều Kiều (20) Chương 46: Tướng quân - Kiều Kiều (21) Chương 47: Tướng quân - Kiều Kiều (22) Chương 48: Tướng quân - Kiều Kiều (23) Chương 49: Tướng quân - Kiều Kiều (24) Chương 50: Tướng quân - Kiều Kiều (25-HẾT)

Bình luận truyện