Tất cả
Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến là phần tiếp theo của Tinh Thần Biến. Kể về Tần Vũ sau khi xây dựng Tần Mông vũ trụ đại thành, luôn mong ngóng tìm hiểu một cảnh giới cao hơn còn được gọi là Thiên. Dưới sự giúp đỡ của Hồng Quân, Tần Tư là hai người con trai hắn và Cổ Bàn, Huống Thiên Minh. Hắn đi đến Vô danh không gian, bất ngờ gặp lại Triệu Vân Hưng, người thầy dạy dỗ hắn từ lúc thiếu thời, gặp lại Nghịch Ương và tên đồ đệ Liễu Hàn Thư đã chết. Nhưng thật không may hắn xung đột với Chưởng Khống Giả ở không gian này, không gian bị hủy và cố nhân của hắn lại lần nữa tiêu tán đi.

Hắn quyết định tiến vào Lục Đạo Luân Hồi, từ bỏ đi một thân tu vi của bản thân, một lần nữa đầu thai nơi Thiên Giới để đi tìm và trao trả ký ức kiếp trước cho những người cố nhân của hắn. Và lần này, hắn đã hiểu được một sự thật rằng vũ trụ nơi hắn chưởng quản chỉ là một hạt cát nhỏ trong Hỗn Độn vũ trụ rộng lớn.

Cuộc chiến cuối cùng là nơi Hỗn Độn vũ trụ, nơi hắn sẽ trở thành Tân Nhậm Thần Thiên, người chưởng quản tối cao tất cả mọi sinh linh, mọi vũ trụ...

Danh sách chương truyện Hậu Tinh Thần Biến

Chương 1: Tám đại Thánh hoàng Chương 2: Tả Thu Mi sống lại Chương 3: Yến Hội Chương 4: Vô đề Chương 5: Hồng Mông không gian chấn động Chương 6: Hầu Phí nhận đồ đệ Chương 7: Hồng Quân hành phủ Chương 8: Phong Thần Bảng biến hóa Chương 9: Bắt đầu cái mới Chương 10: Bạo lực bất ngờ Chương 11: Tứ cửu thiên kiếp Chương 12: Hồng Quân Chương 13: Tinh Thần Các Chương 14: Tử Dương Môn Chương 15: Chém giết liên miên Chương 16: Bảo tàng Tần gia Chương 17: Ám triều nổi sóng (thượng) Chương 18: Ám triều nổi sóng (hạ) Chương 19: Bảo tàng xuất hiện Chương 20: Máu của Tần gia Chương 21: Bắt đầu giết chóc Chương 22: Trận Pháp Giết Địch Chương 23: Mở ra bảo tàng Chương 24: Gặp lại Tề Vân Chương 25: Cùng nhau độ kiếp Chương 26: La bàn của Cổ Bàn Chương 27: Tu Nhã Chương 28: Thế Lực Phân Hoà Chương 29: Đoạt bảo Chương 30: Kiếm tiên khôi lỗi Chương 31: Chém giết tiên đế Chương 32: Tông Quật cùng Nghê Minh Chương 33: Hoàng Phủ Tĩnh Chương 34: Thân thế Tôn Ngộ Không Chương 35: Ra tay Chương 36: Lâm Lâm nổi giận Chương 37 Chương 38: Sự tình đột biến Chương 39: Kim Hình Quân Văn Phong Chương 40: Đỉnh Phong Đối Quyết Chương 41: Tính mạng của Lâm Lâm gặp nguy hiểm Chương 42: Cái chết của Lâm Lâm Chương 43: Ngộ Không lập lôi đài Chương 44: Kinh thiên côn pháp Chương 45: Âu nghiệp Vu Chương 46: Âu nghiệp Vu (Tiếp Theo ) Chương 47: Tu La Giới Chương 48: Cương Thi Chương 49: Cương Thi – phần 2 Chương 50: Lục Nhãn Cương Thi

Bình luận truyện