Hậu Cung Phi Tần

Chương 10-2: Tổng hợp nhân vậtĐể các bạn không bị đau não vì tên nhân vật, mình sẽ tổng hợp tên nhân vật

Triều đại: nhà Chu Năm Nguyên Trị thứ mười ba

Thái Thượng Hoàng: Hoàng Tiết Doãn Thiên

Thánh Mẫu hoàng thái hậu( mẹ ruột tân đế): Lục Dạ Nguyệt Vân- Vân Huệ Thánh hoàng hậu

1. Hoàng Thượng: Hoàng Tiết Doãn Kỳ

2. Thái Hậu(Mẫu hậu hoàng thái hậu): thật ra người này không phải mẹ ruột Hoàng Thượng, Giai Hoàng Hậu là chính thê thứ 2 của tiên đế (Giai Mẫn, mới sắc phong được 2 ngày thì hoàng thượng thăng ==)nuôi dưỡng tân đế. Mẹ ruột là Vân Huệ Thánh hoàng hậu(Thánh Mẫu hoàng thái hậu) nhưng do mất sớm nên giao cho Giai hoàng quý phi(chưa sắc phong) nuôi dưỡng

3. Nhu Thái phi: Hoa Thanh

4. Hoàng Hậu: Tiêu Thước

5. Thục phi: Lạc Cầm Tú

6. Hiền phi: Thích Tuyết Minh

7. Đức phi: Nhược Bảo Lâm

8. Thuần phi: Phương Sở Như

9. Bội phi: Bội Liên

10. Như phi: Lạc Vân Du (muội muội ruột của Thục phi)

11. Hoa phi: Lạc Nghiễn(biểu muội của Thục phi)

12.Tĩnh tiệp dư: Lâm Nhị Bích

13. Khinh tiệp dư: Khinh Mạn

14. Lệ quý tần: Lâm Lý Tư

15. Nhàn tần: Cảnh Diệp

16. Nhân tu nghi: Triệu Tâm

17.Tuệ phương hoa: Giang Anh

18.Lam dung hoa: Diệp Ngọc Thận

19. Trân quý nhân/Linh dung hoa: NỮ CHÍNH Phó Hồng Linh hay còn gọi Hàn Tiểu Vu ( Cốc Chủ Linh Lung Cốc)

20. Lăng quý nhân/ Y mỹ nhân: nữ phụ Lăng Y Lan

21. Mã thường tại/Mã phân nghi: Mã Tề Ngôn

22. An thường tại/ An tiểu nghi: An Ngọc Đình

23. Dương tuyển thị/ Dương tài nhân: Dương Lệ Thi

24. Hạ tuyển thị/ Xu quý nhân: Hạ Thanh Yến

25. Vinh đáp ứng/ Dư tiểu nghi: Vinh Thư Thư

26. Tần thải nữ/ Tần tuyển thị: Tần Thương

27. Triệu thải nữ/ Triệu tuyển thị: Triệu Thừa Nguyệt

Hậu cung tạm thời nhiêu đó

Tiếp là nhân vật ngoài

1.Phó lão gia: Phó Vĩnh

2.Phó phu nhân: Trần Tư Nhu

3.Phó di(dì á)(trưởng tỷ của Phó lão gia): Phó Tương

4.Ngô di trượng ( chồng của Phó Tương- tức dượng của nữ chính):Ngô Chính

5.Đại ca nữ chính: Phó Quý Trường

6.Nhị ca nữ chính: Phó Đoàn Khương

7.Nhị muội nữ chính: Phó Thường Nhạc

8.Đại biểu ca: Ngô Mạnh Đình

9.Nhị biểu ca: Ngô Sở Dương

10.Thúc phụ nữ chính: Phó Trạch Khoan

11. Tiểu Ly/ Hạnh Hoa: nô tì và là thuộc hạ của nữ chính

12. Phạm Trần công công

13. Xuân Nhược

14. Đào nhi, Vân nhi, Hương nhi, Bội nhi, Thi nhi (cung nữ và thuộc hạ Linh Lung Cốc).

15.Kha Ân, Kha Doãn, Kha Thịnh, Kha Lê và Kha Điền.( thái giám và thuộc hạ Linh Lung Cốc)thật ra cũng ko hẳn là thái giám.

16.Lăng vương: Hoàng Tiết Doãn Thâm

17. Tiêu Dao vương: Hoàng Tiết Doãn Hoằng

18.Hoa Nguyệt công chúa(hoàng tỷ của tân đế)

19.Hoa Vân công chúa(hoàng muội sinh cùng ngày của tân đế). Đại khái là Vân Huệ Thánh hoàng hậu sinh được 2 gái, 2 trai. Một con gái lớn(Hoa Nguyệt) và thai sinh ba( Doãn Kỳ,Doãn Hoằng,Hoa Vân)

20. Phù Dung, Quế Tử, Mạt Lị, Hạnh Hoa(tứ đại hộ pháp của Cốc Chủ). Vô Tình, Vô Trần, Vô Tâm, Vô Nhân( tứ đại ám vệ của Cốc Chủ)

Ok nhiêu đây trước nếu còn nhân vật thì mình sẽ thêm từ từ.

Chúc các bạn xem truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nhé! Để mình còn động lực viết tiếp Cho mình xin ý kiến luôn. Cảm ơn các bạn nhiều.