Tất cả
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn được tuyển chọn vào cung làm tú nữ. Nhờ bản lĩnh thông minh, hiểu chuyện nên nàng được ở lại trong cung.  Nàng vô cùng vô cùng được chính Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng chính bởi vì thế nên nàng đã trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Nàng liên tục bị Hoàng Hậu cùng các phi tần trong cung tìm mọi thủ đoạn để hãm hại. Tuy vậy, Châu hoàn vẫn vô cùng bình tĩnh, khéo léo trong mọi trường hợp. Nhờ sự thông minh của chính mình, Châu hoàn có thể xử lí mọi âm mưu ở chốn hậu cung một cách êm đẹp. 


Dựa vào sự khôn khéo cùng sự yêu chiều của Hoàng Thượng dành cho mình, Châu Hoàn đang từng bước từng bước khẳng định vị trí, quyền lực của bản thân nơi chốn hậu cung bon chen gian xảo này. Châu Hoàn chính là thực sự yêu Hoàng Thượng chứ không phải vì địa vị, vinh hoa phú quý và ân sủng. Chính bởi vì vậy nên Châu Hoàn khác với những nữ nhân khác. Do đó, sự sủng hạnh của Hoàng Thượng đối với nàng mới nhiều như vậy. Nếu không có tình yêu thì nàng cũng không thể chiếm trọn vẹn trái tim của đế vương.

Danh sách chương truyện Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Quyển 1 - Chương 1: Vân ý xuân thâm Quyển 1 - Chương 2: Trở về nhà Quyển 1 - Chương 3 Quyển 1 - Chương 4: Hoa phi thế lan Quyển 1 - Chương 5: Kế tránh địch Quyển 1 - Chương 6: Tuyết mai Quyển 1 - Chương 7: Diệu âm nương tử Quyển 1 - Chương 8: Xuân tương phùng Quyển 1 - Chương 9: Hoa kí Quyển 1 - Chương 10: Hạnh Quyển 1 - Chương 11: Lê đường hoàn tần Quyển 1 - Chương 12 Quyển 1 - Chương 13 Quyển 1 - Chương 14: Tiêu phòng Quyển 1 - Chương 15: Huyên huyên Quyển 1 - Chương 16: Cá trong chậu Quyển 1 - Chương 17: Sát khí sơ hiện (thượng) Quyển 1 - Chương 18: Sát khí sơ hiện [ hạ ] Quyển 1 - Chương 19: Ác mộng kinh hoàng Quyển 1 - Chương 20: Lệ quý tần Quyển 1 - Chương 21: Chiến thắng ban đầu Quyển 1 - Chương 22: Thanh hà vương Quyển 1 - Chương 23: Nghe thấy hỉ Quyển 1 - Chương 24: Kinh hồng (thượng) Quyển 1 - Chương 25: Kinh hồng (hạ) Quyển 1 - Chương 26: Tĩnh nhật ngọc sinh yên Quyển 1 - Chương 27: Cô sinh lạnh Quyển 1 - Chương 28: Hoa lựu Quyển 1 - Chương 29: Lạnh (thượng) Quyển 1 - Chương 30: Lạnh (hạ) Quyển 2 - Chương 1: Kim lũ y Quyển 2 - Chương 2: Tịch nhan Quyển 2 - Chương 3: Ôn nghi công chúa Quyển 2 - Chương 4: Đoan phi nguyệt tân Quyển 2 - Chương 5: Hợp mật hương Quyển 2 - Chương 6: Ý nan bình Quyển 2 - Chương 7: Đao ảnh Quyển 2 - Chương 8: Thuyền di động Quyển 2 - Chương 9: Hoán bích Quyển 2 - Chương 10: Sân vắng hoa quế rơi Quyển 2 - Chương 11: Ba sơn dạ vũ Quyển 2 - Chương 12: Gả thú miễn đề Quyển 2 - Chương 13: Châu thai Quyển 2 - Chương 14: Bệnh dịch Quyển 2 - Chương 15: Nhà ai hoa nở kinh động bướm bay Quyển 2 - Chương 16: Quý tần Quyển 2 - Chương 17: Keo liền sẹo Quyển 2 - Chương 18: Hoa lê Quyển 2 - Chương 19: Phương thần Quyển 2 - Chương 20: Diều lầm lỡ

Bình luận truyện