Tất cả
Hành Thiên Lý

Hạt giống sẽ không thể nảy mầm nếu không có ánh sáng. Con người sẽ không thể thành công nếu như không chịu hy vọng vào tương lai. Hắn là một thân nam nhi. Mà nếu là nam nhi chính là phải đầu đội trời, chân đạp đất, oai phong lẫm liệt, không hề nao núng vì khó khăn. Một núi không thể có hai hổ, cũng như một nước tuyệt đối không thể tồn tại hai vua. Ở cái nơi hẻo lánh này, con người đấu tranh để sống sót, để tồn tại. Quy luật cá lớn nuốt cá bé đã trở thành một điều vật bất thành danh, không thể thay đổi được.


Chính vì thế, sống trong sự nguy hiểm cận kề, con người ta đổi lại cũng phải được tôi luyện và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Có những điều đã là thiên ý, cưỡng cầu cũng vô dụng. Có những điều mà ta không ngờ đến, đó chính là sự an bài của số mệnh. Hắn không thể cứ thế mà gục ngã được. Hắn cần phải trưởng thành rồi. Hắn cần phải tiếp tục tiến bước về phía trước, dù cho có khó khăn bao la, dù cho máu chảy thành sông, dù cho có phải hóa mồ hôi thành nước mắt,... Sau bao nhiêu hiểm nguy, hắn chợt nhận ra một điều: Chỉ cần cố gắng đấu tranh, chỉ cần có niềm tin, không gì là không thể vượt qua được. 

Bình luận truyện