Tất cả
Hạnh Phúc Ma Thuật

Đế chế Tây Ma là đế quốc phép thuật hùng mạnh nhất trên thế giới. Họ cai trị ba vương quốc còn lại là vương quốc Y Tỉ, vương quốc Thần Hựu và vương quốc Hắc Trạch. Vương quốc Y Tỉ suy tôn phép thuật trắng. Vương quốc Thần Hựu tôn sùng phép thuật ma quỷ. Còn vương quốc Hắc Trạch lại sùng bái phép thuật yêu linh. Ở từng sở trường của mình, các vương quốc đều đạt tới đỉnh cao kỳ diệu của phép thuật. Nhiều năm trở lại đây, vì nhiều nguyên nhân, vương quốc Y Tỉ và vương quốc Thần Hựu thường xuyên xảy ra giao tranh.


Trong bối cảnh đó, là một nước trung lập, vương quốc Hắc Trạch cũng không có cách nào để hòa giải mâu thuẫn sâu sắc giữa hai nước láng giềng. Tuy nhiên, vì những lợi ích chung nhất, cả ba nước đều hi vọng những thế hệ sau sẽ luôn được sống trong hòa bình để có thể học được những phép thuật linh nhiệm nhất. Nhằm đạt được những lợi ích chung đó, đế chế Tây Ma đã đứng ra tập hợp những người đứng đầu ba nước và đi đến một nhất trí chung là cùng nhau xây dựng học viện phép thuật Lợi Á Đốn và thống nhất thành lập khu vực chung của ba nước. Hồ Kinh Dạ và rừng Ngân Vu sẽ thuộc khu vực chung, là nơi bồi dưỡng, huấn luyện và đào tạo những thế hệ tương lai.

Bình luận truyện