Tất cả
[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân
Thiết Phi chính là một gã đầu gỗ nổi danh. Được xưng là đầu gỗ không phải vì ngu ngốc, bằng chứng là năm đó hắn đỗ văn Trạng nguyên, sau này mới kế thừa đội kỵ binh. Vì phụ thân mất sớm là tài tử lại cả đời thi tiến sĩ không đỗ, cho nên Thiết Phi theo di nguyện của nương quyết lấy một cái công danh. Làm tròn đạo hiếu, hắn liền đi thi văn Trạng nguyên, sau đó bị sư phó nắm tóc lôi về quản lý kỵ binh đội.


Vì anh nổi danh võ nghệ cao cường, văn chương lai láng là một thanh niên kìệt xuất, trên tay hắn là huyền thiết trường thương nặng trăm cân, một khi đã múa lên có thể diệt vạn quân, không ai chống cự được. Thiết Đại tướng quân về mặt tình cảm rất rõ ràng. Mưa gió thế nào lại cùng Tiểu Trần Nhi tinh quái gặp nhau, đối với Thiết Đại tướng quân mà nói, không biết là may mắn hay bất hạnh. 


Nhưng ở trước mắt Thiết Đại tướng quân Tiểu Trần Nhi không hiểu mình làm vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ thấy Thiết Đại tướng quân rên rỉ một tiếng, chính là cúi đầu hôn lên đôi cánh hoa phấn nộn. Tiểu Trần Nhi trong lòng nhảy dựng, đang muốn đẩy hắn ra, lại cảm nhận được một cỗ hương vị so với mật càng ngọt, so với hạnh hoa càng thơm.

Bình luận truyện