Tất cả
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Mỗ nữ chẳng qua cao hứng một chút, vậy mà boss nỡ đem tiền lương của nàng trừ không một đồng. Mỗ nữ chẳng qua chỉ làm vẻ đáng yêu một chút mà bị gọi là tiểu tam. Mỗ nữ quả thật chỉ số khổ một chút mà xuyên không về cổ đại, lại bị gọi Vũ Văn Tiểu Tam, lại còn bị gả cho tên vương gia hỗn đại Viên Hiên Vô Thương.


Hắn rõ ràng một chút cũng không yêu nàng, luôn bắt nạt nàng, thị uy nàng, thế mà không cho phép nàng nói không yêu hắn. Thậm chí còn bày đặt giận dỗi không cho nàng ăn thịt, hại nàng phải viết một bức tâm thư lâm li bi đát lấy lòng hắn. Ở hiện đại đã bị khi dễ đến không thành hình, xuyên không cũng chịu đủ mọi ấm ức.Thật là tức chết! Trong vương phủ, Vương gia oán hận nàng, trắc phi hãm hại nàng hết lần này đến lần khác, tiểu phi bịt mũi diễu cợt nàng, đặc biệt hạ nhân cũng rất biết khi dễ nàng. Quả là bậc hồng nhan bạc mệnh.


Truyện của Mê Loạn Giang Sơn không có quá nhiều biến cố nhưng lại có những tình huống dở khóc dở cười khiến bạn không thể rời mắt được. Hài hước, vui nhộn, kích thích bất ngờ, nhất định truyện sẽ hấp dẫn bạn cho đến tận chữ cuối cùng.

Danh sách chương truyện Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 1 - Chương 1: Tiền thưởng không có Quyển 1 - Chương 2: Vương phi thân thể cường tráng Quyển 1 - Chương 3: Hoàng thượng ta nguyện lấy thân báo đáp Quyển 1 - Chương 4: Chọn dưa chuột Quyển 1 - Chương 5: Bổn vương phi muốn đi nhà cầu Quyển 1 - Chương 6: Sao ngươi không vào hầm cầu mà ở Quyển 1 - Chương 7: Hiên Viên Vô Thương Quyển 1 - Chương 8: Thái hậu còn chưa chết? Quyển 1 - Chương 9: Ngươi có hiểu đạo lý không? Quyển 1 - Chương 10: Ngươi không bỏ ta , ta mới sợ ! Quyển 1 - Chương 11: Giẫm lên thì thôi, lại vẫn nghiền vài cái Quyển 1 - Chương 12: Bị Hiên Viên Ngạo hãm hại Quyển 1 - Chương 13: Mắt muội muội bị vôi bắn vào hả ? Quyển 1 - Chương 14: Hoàng thúc sử dụng mỹ nam kế Quyển 1 - Chương 15: Này không phải cho lão nương hôn sao ? Quyển 1 - Chương 16: Để cho ái phi thất vọng rồi, bổn vương còn sống Quyển 1 - Chương 17: Vương gia, nếu không ngươi bỏ ta đi? Quyển 1 - Chương 18 Quyển 1 - Chương 19: Bổn vương phi tính tình khiêm tốn Quyển 1 - Chương 20: Vương gia, nước miếng của ngươi đều đã phun lên đồ ăn rồi ! Quyển 1 - Chương 21: Hiên Viên Ngạo, ngươi là chim gõ kiến? Quyển 1 - Chương 22: Dám đánh tỷ muội của ta, muốn chết! Quyển 1 - Chương 23: Bị đánh vẫn còn nói đáng đánh! Quyển 1 - Chương 24: Có sai, vậy cũng đều là lỗi của người khác ! Quyển 1 - Chương 25: Ta chọn ai mới tốt đây? Quyển 1 - Chương 26: Đệ nhất hoàng hậu —— Vũ Văn Tiểu Tam! Quyển 1 - Chương 27: Vương gia, người thật đáng ghét! Quyển 1 - Chương 28: Người tới, vả miệng cho bổn vương phi ! Quyển 1 - Chương 29: Tỷ tỷ đánh là muốn tốt cho muội! Quyển 1 - Chương 30: Chim gõ kiến, sống không lâu! Quyển 1 - Chương 31: Lại là tên ngắn dương thọ kia giở trò quỷ! Quyển 1 - Chương 32: Tướng quân, ngươi nên làm Thừa tướng Quyển 1 - Chương 33: Vương phi, mấy ngày nữa ngươi dâng mẫu hậu bức tranh thêu đi Quyển 1 - Chương 34: Chúng ta đi tìm Thương Thương làm nơi nương tựa Quyển 1 - Chương 35: Oa, thế nào mà ngã không đau ? Quyển 1 - Chương 36: Vương gia, đừng tới đây! Quyển 1 - Chương 37: Phủ tướng quân bị vương gia xem thường Quyển 1 - Chương 38: Vô Thương tức giận Quyển 1 - Chương 39: Có phải người ta làm cái gì sai phải không ? Quyển 1 - Chương 40: Rất muốn. . . . . . Cùng nàng cả đời! Quyển 1 - Chương 41: Dáng người Thương Thương không có đẹp như Hiên Viên Ngạo Quyển 1 - Chương 42: Gả cho ta có rất nhiều chỗ tốt! Quyển 1 - Chương 43: Bổn vương phi hồng nhan bạc mệnh Quyển 1 - Chương 44: Nàng muốn rộng lượng! Quyển 1 - Chương 45: Công tử, kết giao bằng hữu? Quyển 1 - Chương 46: Tự mình đề cử với Hiên Viên Mặc Quyển 1 - Chương 47: Tam vương gia thú tính quá Quyển 1 - Chương 48: Đều do Hoàng Thượng không có việc gì làm, đi làm bà mai! Quyển 1 - Chương 49: Nam nhân đều là không đáng tin Quyển 1 - Chương 50: Không thích, tặng cho Triệt được không ?

Bình luận truyện