Tất cả
Hàn Mai Kim Kiếm

Ðêm rất khuya! Gió lồng lộng! Trong một đêm mưa sấm đầy trời. Trong Thất Lạc cốc nằm giữa đồi núi chập chùng. Trong một khe suối sâu nước chảy cuồn cuộn, bỗng có một, hai, ba... khoảng mười mấy vật đen lềnh bềnh trôi đi, chả lẽ đó là xác dã thú bị nước dìm chết hay sao? Ðột nhiên, một tia chớp bạc lướt qua, lại thấy nhiều vật đen nữa theo dòng nước trôi đi. Cứ thế, hết tốp này đến tốp khác, tổng cộng có đến hơn trăm vật đen lềnh bềnh trôi đi trên mặt nước. Tốp sau cùng trôi đi không lâu, bỗng từ trong thâm cốc trên thượng lưu xuất hiện hai bóng người, lướt đi như bay trên mặt nước.


Hai người ấy trên tay đều có một thanh trường kiếm sáng ngời, đuổi theo những vật đen trôi đi trên mặt nước. Hai người ấy hễ gặp một vật đen là vung kiếm đâm một nhát, thủ pháp nhanh khôn tả, qua đó chứng tỏ họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ. Mời các bạn cùng theo dõi chuyện gay cấn gì sẽ xảy qua truyện Hàn Mai Kim Kiếm.

Bình luận truyện