Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 7: (Tiếp 6)



Đêm canh ba....

Có hai người hắc y nhân không ai khác chính là hai nàng.

+ Hôm nay phải cho họ biết tay... - Nhiên vừa nói vừa cầm một cây bút. ( tác giả: định làm gì vậy?. Nhiên: vẽ... haha. Tác giả: nham hiểm!!!).

Nói xong Nhiên đến phòng Dạ Tước, còn Nhiên đến phòng Đế Bạch, mà hai phòng của bọn không xa lắm nhỉ chỉ cách nhau có mấy gian phòng. Các nàng bò đến phòng của hai chàng rất lặng lẽ, phải như đi đánh giặc ở thời hiện đại.

Các nàng bò xuống đất tránh bóng của mình xuất hiện trên cửa rồi đục một lỗ bỏ thuốc mê vào. Hai chàng biết là hai nàng đến nhưng vẫn để yên xem hai nàng định dở trò gì?.

Khi hai nàng hoàn thành tiết mục của mình xong liền chuồn về phòng. Hai chàng thức dạy kêu thị vệ mang nước vào rủa mặt, chỉ có một chút thuốc mê không có tác dụng gì. Hai chàng nghĩ " ta sẽ tính sổ với nàng ".

Sáng hôm sau...

+ Hai vương phi đâu? - Dạ Tước lạnh lùng hỏi hai nha hoàn của hai nàng.

+ Bẩm vương gia, hai vương phi vẫn còn ngủ ạ! - Hoan Nhi giọng run run đáp.

+ Để nô tỳ đi gọi hai vương phi dậy - Hoan Điệp nói tiếp.

+ Không cần, ta sẽ tự gọi các nàng dậy, các ngươi lui xuống đi - Đế Bạch tức giận nói.

+ Vâng... - Hai nha hoàn đồng thanh đáp, sợ chủ tự của họ gặp chuyện không may.

Nói xong hai nha hoàn lui xuống, hai chàng bước vào phòng của hai nàng. Đi đến giường của hai nàng, Đế Bạch giật chăn một phát làm Thanh rơi xuống đất, còn Nhiên co người lại vì đang ấm mà bây giờ thấy lạnh.

+ Đứa nào giật chăn của bà... đau quá đi. Thanh vừa quát vừa xoa mông đứng dậy, mắt vẫn nhắm.

+ Là ta - Đế Bạch quát to khiến Thang giật mình mở mắt ra thấy hai bản mặt đầu trâu mặt ngựa tới chắc không có chuyện gì tốt.

+ Nhiên... dậy mau địch tới trả thù rồi kìa - Thanh đến giường gọi Nhiên.

Nói xong hai nàng nhanh chóng đứng trước mặt hai chàng.