Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 19: Giới thiệu lục quốc (ngoại truyện)Hiên quốc là nước mạng nhất trong lục quốc, là nước rất phồn hoa cảnh đẹp nhiều. Là mọi nước rất phát triển về mọi mặt.

Phượng quốc là nơi phụ nữ rất được bảo vệ, là nước có thế mạnh về vũ phí và chế độc cũng là nước rất phồn hoa, ít tranh đấu với các nước khác.

Phong quốc là nơi dễ phòng mà khó đánh là nước có mưu trí phòng trận rất chắc chắn, cũng là nơi phát triển tốt trong lục quốc.

Hiên quốc, Phượng quốc, Phong quốc đều có mối liên hệ chặt chẽ. Tổ tiên của 3 nước từng có lời hứa hẹn sẽ chung sống hoà bình với nhau, không tranh chấp đấu tranh vì ba nước này đề là những mảnh của Long và Phượng tinh. Hơn một ngàn năm rồi Long và Phượng tinh chưa thúc tỉnh vẫn còn ngủ say, nhưng hơn 4 năm trước những mảnh của Long tinh đã thức tỉnh. Đáng ra 3 quốc còn lại sẽ không biết được điều này nhưng hơn hai trăm năm trước không biết sao lại biết được điều này, họ luôn tìm những người có những mảnh Long và Phượng tinh để giết nhưng chưa tìm được.

( HanhLuin: Long và phượng tinh mình sẽ nói sau đây chỉ là tiết lộ một tình tiết nhỏ cho mấy chương sau thôi).

Mộc quốc là nước phát triển mạng mẽ về trang sức đẹp hơn mọi quốc, cũng là một nước mạnh nhưng chỉ phòng khó đánh thì dễ là một nước rất háu thắng. Là một nước bày trận giỏi.

Bạch quốc nổi trội về vải vóc hơn với các nước khác, là một quốc có nhiều cảnh đẹp nhưng không được mạnh như Mộc quốc, mạnh về giải độc.

Chu quốc là nơi nam nữ đều bình đẳng, giỏi về phá trận nhưng đánh trận không giỏi như Mộc quốc hay Bạch quốc.

Và một số quốc nhỏ khác đã xưng thần với các nước khác.