Thông tin truyện

Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O

Bạn đang đọc truyện Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O full (đã hoàn thành) của tác giả Lệ Đông Nhẫn.Mãi cho đến khi hàng xóm thưở thơ bé – đối thủ một mất một còn của cậu chuyển trường đến, không chỉ đoạt mất vị trí giáo thảo của cậu mà còn cả ngôi vương của lớp. Quan trọng nhất là tên đó đã phân hóa thành Alpha hàng đầu trước cả cậu.


Đối với chuyện này, Giản Tùng Ý bày tỏ, một núi không thể có hai A, không đuổi tên khốn Bách Hoài này đi, cậu không xứng đáng làm một trang Alpha! Vậy mới nói ông trời có mắt, tối hôm đó cậu phân hóa thành Omega trước mặt Bách Hoài. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện cùng thể loại như: Phỉ Nhĩ Bất Khả hay Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta.

Danh sách chương

Bình luận truyện