Tất cả
Hacker Otaku VS. Tổng Tài
Cảnh Minh Uy trong thời gian tăng ca đang xem một phần bảng báo cáo cuối cùng, đột nhiên máy tính không thuộc khống chế của anh, tự động nhảy ra một cửa sổ word trắng: “Rốt cuộc vớ được một con gà thịt”.Cảnh Minh Uy tuy rằng không hiểu quá rõ về máy tính, nhưng đối với tầm quan trọng của hệ thống an toàn máy tính vẫn rất rõ ràng, cho nên cũng mời nhân viên của bộ kỹ thuật của công ty làm một số biện pháp bảo vệ đặc biệt với các bản ghi chép, nhưng loại tình huống này, nhìn thế nào cũng đều là bị người khác xâm nhập hệ thống. Cảnh Minh Uy hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này nhổ luôn phích điện.

Xem xong bảng báo cáo về đến nhà thì đã khuya, nhưng bởi vì vừa mới bị người ác ý xâm lấn, làm cho anh không có cách nào lên mạng tìm kiếm một số tư liệu cần thiết, việc này chỉ có thể mang về nhà làm. Sự thật chứng mình suy nghĩ của Cảnh Minh Uy đã rất đơn giản rồi, vừa mới mở máy tính ra, xem tài liệu chưa được mấy phút, máy tính lại tự động nhảy ra một cửa sổ màu trắng: Hi, lại gặp nhau. Anh ban đầu cảm thấy sự hiện diện của cậu rất phiền phức và lắm chuyện. Nhưng riết rồi thành quen, giờ không có cậu cứ thấy thiếu thiếu.

Danh sách chương truyện Hacker Otaku VS. Tổng Tài

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9

Bình luận truyện