Tất cả
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Có ai mơ về cuộc sống sau khi chết, và có ai chứng minh được mình sẽ sống lại ở một nơi khác, một kiếp sau chẳng hạn? Chưa có lời giải thích nào như thế cả, nhưng nếu có một cái hệ thống thần bí thì việc đó chắc không phải là bất khả thi rồi. Cô bị tai nạn không may nên đã chết đi, nhưng lại may mắn gặp được cái hệ thống giúp cô sống lại và đi xuyên qua nhiều thế giới khác.


Mà cái hệ thống này được gọi tên là hệ thống thu thập giá trị hắc hóa, Thẩm Ngư chính là nhân vật nữ chính vừa xui vừa hên ở trên, cô chọn hệ thống trói định, hệ thống thu thập giá trị hắc hóa, cô nhờ nó mà đi qua nhiều thế giới thu thập được nhiều nam nhân, nhưng nam chủ cớ sao lại cần được che chở? Không sao cô đã hệ thống giá trị hắc hóa rồi, cứ việc ở sau lưng cô đi mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa. Chỉ là cái hệ thống này thật là rắc rối lôi kéo đủ thứ chuyện phiền toái làm cô đau hết cả đầu.

Danh sách chương truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 1: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(1) Chương 2: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(2) Chương 3: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(3) Chương 4: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(4) Chương 5: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(5) Chương 6: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(6) Chương 7: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(7) Chương 8: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(8) Chương 9: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(9) Chương 10: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(10) Chương 11: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(11) Chương 12: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(12) Chương 13: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(13) Chương 14: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(14) Chương 15: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(15) Chương 16: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(16) Chương 17: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(17) Chương 18: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(18) Chương 19: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(19) Chương 20: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(20) Chương 21: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(21) Chương 22: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(22) Chương 23: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(23) Chương 24: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(24) Chương 25: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(25) Chương 26: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(26) Chương 27: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(27) Chương 28: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(28) Chương 29: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(29) Chương 30: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(30) Chương 31: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(31) Chương 32: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (1) Chương 33: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (2) Chương 34: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (3) Chương 35: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (4) Chương 36: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (5) Chương 37: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (6) Chương 38: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (7) Chương 39: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (8) Chương 40: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (9) Chương 41: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (10) Chương 42: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (11) Chương 43: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (12) Chương 44: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (13) Chương 45: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (14) Chương 46: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (15) Chương 47: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (16) Chương 48: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (17) Chương 49: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (18) Chương 50: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (19)

Bình luận truyện