Tất cả
Hắc Đạo Tình Duyên
Lý Dục Hào và Trần Dật Hào có thể nói là một cặp trời sinh. Hai người, ban đầu chính là nước sông không phạm nước giếng. Vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng hết những lần này đến lần khác trải qua khó khăn, nếm đủ mọi loại khổ sở trên đời, họ chợt nhận ra trong trái tim này không thể nào mà thiếu vắng nhau.

Nhân duyên, cái này thật giống như một sợi chỉ hồng, cắt mãi không đứt, càng gỡ càng chặt, đến khi mệt mỏi cũng không thể nào buông bỏ ra được.  Lý Dục Hào hắn quyến luyến Trần Dật Hào y vô cùng. Hắn không cho phép y rời bỏ hắn. Vì đối với hắn, y chính là cả bầu trời, là cả khao khát của hắn. Hắn tìm đủ mọi cách khiến y ở cạnh mình, sử dụng đủ mọi thủ đoạn để cho y không thể nào nghĩ đến ai khác ngoài hắn. hắn say trong men tình của y, say về tất cả những gì mà y đang có. Hắn muốn nhốt y ở bên cạnh hắn, mãi mãi...

Mỗi ngày đều được ở cạnh Trần Dật Hào, ham muốn chiếm giữ y của Lý Dực Hào lại càng lớn. Y giống như một loài thuốc độc kích thích thèm khát đang sôi cuồn cuộn trong người hắn. Chính vì thế, y cả đời này trốn không thoát! Hắn sẽ là ác quỷ ở cạnh y.

Bình luận truyện