Tất cả
Hạ Gục Tể Tướng
Người đời đều biết tướng quân Phó Vân Kiệt tài năng đầy mình lại anh dũng thiện chiến, đây rõ ràng là mẫu hình nam nhân lý tưởng của biết bao thiếu nữ. Chỉ có điều mọi người chỉ mới biết một mà không biết hai, ở Nham Thành ai mà không biết công lao của đại tướng quân Phó Vân Kiệt? Ngươi cứ ra đường tùy tiện tóm đại một người nào hỏi cũng đủ biết rồi. Đại khái toàn là ca ngợi tướng quân uy vũ bao nhiêu, thông minh như thế nào, lại còn giỏi cả khoản trù nghệ, ngay đến kinh doanh cũng không thua kém đám thương nhân lâu năm là bao. 

Nhờ có tướng quân mà chỉ trong vòng ba năm Nham thành đã trở thành vùng có kinh tế phát triển nhất cả nước, đời sống người dân đều sung túc, trên đường không có lấy một gã ăn mày cũng đủ chứng tỏ cấp bậc phồn hoa của tòa thành này. Người dân ở đây đều gọi tướng quân Phó Vân Kiệt là ‘Nam Tướng Bắc Tướng’. 

Bắc tướng là để chỉ Phó tướng quân còn Nam tướng đương nhiên là để chỉ lão bà của tướng quân rồi. Khụ! Quên mất là họ chưa tiến triển tới mức đó, Nam tướng là chỉ vị Tể tướng của Cảnh quốc. Mười bốn tuổi đã đoạt được danh hiệu Trạng Nguyên gây chấn động thiên hạ, mười tám tuổi trở thành Tể tướng, vị tể tướng trẻ nhất trong lịch sử Cảnh quốc. Nói chung là trai tài trai sắc a~

Bình luận truyện