Thông tin truyện

Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Thừa Khải năm đầu tiên, tân đế Phong Nhiêu mê muội không có chí tiến thủ, loạn trong giặc ngoài Nam Nguyên khiến dân chúng lầm than. Sang năm mới, xuân vũ kinh xuân, tam hoàng tử Diên Hằng của Bắc Diên dẫn theo mười vạn tinh binh, đi theo mép sông Hà tiến vào biên giới Nam Nguyên.


Danh tướng của Nam Nguyên là Lôi Ngao Thành ở biên giới kiên cường liều chết giữ vững Khương Phục chiến một trận với Diêu Hằng, lấy ít thắng nhiều. Diêu Hằng mặc dù bại trận nhưng thua tâm phục khẩu phục, có ý định chiêu hàng Lôi Ngao Thành, vì thế mà chưa tiến công, lui binh ra mấy chục dặm dựng trại đóng quân, phái sứ thần vào thành bàn bạc cùng Lôi Ngao Thành.

Sứ thần vào thành ngay đêm đó liền bị Lôi Ngao Thành một kiếm chém đầu, đem thủ cấp treo trên cửa thành. Quân tướng Bắc Diên phẫn nộ không thể át, đều xin đi giết giặc, hy vọng có thể rửa được mối nhục này. Khương Phục thất thủ, Nam Nguyên như đê vỡ, đại quân Bắc Diên thế như chẻ tre, hành động một lần đã đoạt năm thành trì chung quanh Khương Phục. Mặc dù liên tiếp chiến thắng, Diên Hằng cũng không dám xem thường, ngày nào Lôi Ngao Thành còn không chết không đầu hàng, Nam Nguyên liền có lực lượng đánh trả.


Nhưng khi Diên Hằng chuẩn bị đem quân công thành thì vị hoàng đế Nam Nguyên kia bất ngờ xuất hiện, dâng không thành Nam Nguyên cho hắn, với một điều kiện là hắn phải lấy y làm nương tử. Diên Hằng tự hỏi, cái quái gì đang xảy ra trong cuộc chiến này vậy ?

Bình luận truyện