Tất cả
Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Xưa nay, bậc anh hùng trượng nghĩa vì dân vì nước, đa phần chỉ để tạc tượng, để viết vào sử sách.

Còn gian hùng lạnh lùng với trái tim bằng đá và bàn tay đầy máu, mới là kẻ tạo dựng được cơ nghiệp đế vương!


Quả đúng như vậy, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn lẫn tham vọng và tài năng như hắn, sẽ quá phí phạm nếu như không cho hắn xưng hùng xưng bá, thống lĩnh một vùng trời.


Có lẽ, ông trời tiếc cho tài năng và trái tim tàn nhẫn đó nên khi hắn - Dương Túc Phong, một tay trùm buôn lậu vũ khí bị tử hình, đã cho hắn được xuyên không về quá khứ, được sống lại trong một hình hài khác. Để từng bước, từng bước đi lên, đạp lên xương cốt và máu của bao người, trở thành lãnh chúa vĩ đại mà ai cũng phải kính nễ lẫn kiêng dè.


Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu thực sự là một cuốn tiểu thuyết viết rất chắc tay và thu hút về đề tài Quân sự -Lịch sử - Xuyên không - Trọng sinh. Càng đọc càng thấu hiểu đạo lý của Dương Túc Phuong: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô".

TAGs
tiểu thuyết trọng sinh

Danh sách chương truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 1: Tử Vong Thánh Chỉ Chương 2: Tử Vong Thánh Chỉ (Trung) Chương 3: Tử Vong Thánh Chỉ (Hạ) Chương 4: Lãnh Chúa Ngày Tận Thế (Thượng ) Chương 5: Lãnh Chúa Ngày Tận Thế (Hạ) Chương 6: Đợi Thời Cơ Hành Động (Thượng) Chương 7: Đợi Thời Cơ Hành Động (Trung) Chương 8: Đợi Thời Cơ Hành Động (Hạ) Chương 9: Thiếu Tướng Hải Quân (Thượng) Chương 10: Thiếu Tướng Hải Quân (Trung) Chương 11: Thiếu Tướng Hải Quân (Hạ) Chương 12: Nữ Thích Khách Xinh Đẹp Chương 13: Tâm Địa Rắn Rết Chương 14: Theo Bóng Thời Gian (Thượng) Chương 15: Theo Bóng Thời Gian (Hạ) Chương 16: Hy Vọng Lúc Bình Minh (Thượng) Chương 17: Hy Vọng Lúc Bình Minh (Hạ) Chương 18: Bức Họa Hoàng Hậu (Thượng) Chương 19: Bức Họa Hoàng Hậu (Trung) Chương 20: Bức Họa Hoàng Hậu (Hạ) Chương 21: Hùng Tâm Tráng Chí Chương 22: Góa Phụ Tài Gia Chương 23: Bóng Ma Bộ Thủ Chương 24: Nguy Hiểm Cả Hai Bên Chương 25: Ăn Miếng Trả Miếng Chương 26: Chết Vì Tài Lợi Chương 27: Thợ Săn - Con Mồi (Một) Chương 28: Thợ Săn - Con Mồi (Hai) Chương 29: Thợ Săn- Con Mồi (Ba) Chương 30: Thợ Săn - Con Mồi (Bốn) Chương 31: Ngự Tiền Hội Nghị (Thượng) Chương 32: Ngự Tiền Hội Nghị (Trung) Chương 33: Ngự Tiền Hội Nghị (Hạ) Chương 34: Hỏa Liệt Quân Nô Chương 35: Tử Thần Tương Cách (Thượng) Chương 36: Tử Thần Tương Cách (Trung) Chương 37: Tử Thần Tương Cách (Hạ) Chương 38: Tin Tức Báo Chí Chương 39: Ma Quỷ Biển Sâu Chương 40: Giúp Người Toại Nguyện Chương 41: Cạm Bẫy Dục Vọng Chương 42: Lung Lay Sụp Đổ Chương 43: Chợ Nô Lệ (Thượng) Chương 44: Chợ Nô Lệ (Hạ) Chương 45: Tranh Đoạt Tình Nhân (Thượng) Chương 46: Tranh Đoạt Tình Nhân (Hạ) Chương 47: Ca Thư Kê Đao (Thượng) Chương 48: Ca Thư Kê Đao (Hạ) Chương 49: Linh Hồn Tội Lỗi (Thượng) Chương 50: Linh Hồn Tội Lỗi (Trung)

Bình luận truyện