Tất cả
Giang Sơn Mỹ Sắc

Thịnh thế Đường triều có thể nói là điểm sáng chói nhất trong lịch sử trung hoa, bởi xét về khía cạnh lãnh thổ lẫn văn hóa, đế chế này có phần nổi bật hơn cả nhà Hán khi ảnh hưởng và móng vuốt của nó lan tràn khắp cả thế giới. Không những vậy, Đường Thái Tông Lý Thế Dân còn được công nhận là một trong những đại đế thế giới đầy quyền lực nhất. Chính vì ánh sáng quang huy của triều đại này quá rực rỡ, mơ hồ che đựng hết thảy diễn biến lịch sử thời đại xung quanh nó khiến người khác lãng quên đi nhà Tùy, một triều đại đoản mệnh nhưng nếu so sánh về ý nghĩa lịch sử với nhà Đường chỉ có hơn không kém.

Từ sau Tam Quốc tranh hùng, họ Tư Mã thống nhất trung hoa lập nên Tây Tấn. Trải qua trăm năm suy thịnh, loạn Bát Vương nổi lên, người Hung Nô trỗi dậy khiến Tây Tấn như băng tan, tan thành nhiều quốc gia nhỏ, đánh nhau không ngớt suốt mấy trăm năm. Dương Kiên tài cao xuất thế, tuy cướp ngôi của chính cháu mình, lại có công thống nhất trung hoa, lập ra triều Tùy, kết thúc 400 năm chiến loạn. Đại Tùy thịnh thế nhất thời, giang sơn trải rộng khắp thiên hạ, binh nhung giáp cường tráng, người tài khắp chốn. Tùy Dạng Đế nối ngôi, hoang dâm bạo ngược, tiêu xài xa xỉ, xây kênh Đại Vận Hà lại 3 lần chinh phạt Triều Tiên khiến triều đình lụi bại, đất nước kiệt quệ, dân chúng oán ghét. Chư hầu khắp nơi nổi dậy đánh Tùy.

Năm 616, bất chấp lời khuyên ngăn của triều thần ở Đông Đô, bất chấp khắp nơi chiến loạn, Dạng Đế lần thứ 3 tuần hành Giang Nam. Đường đi chưa xong, đường về đã bị các chư hầu chặn đứt, vua đã trở thành kẻ lưu vong rồi bị chính Thống Lĩnh Cấm Vệ Quân Vũ Văn Hóa Cập giết chết. Phía trên là chính sử ghi lại, Dạng Đế đẹp trai giỏi võ, rành rẽ binh pháp mới 20 tuổi một mình chỉ huy quân đội đánh dẹp giang sơn cho vua cha. Có phần tương tự Tần Vương Lý Thế Dân, chỉ tiếc về sau trở thành một bạo chúa bị người thiên hạ phỉ nhổ, sử sách lên án. Sử sách đôi lúc còn hoang đường hơn sắc đẹp. Tùy mỗi người một cách diễn giải.

Danh sách chương truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 1: Bạo lực dã thị mỹ (Bạo lực cũng có nét đẹp) Chương 2: Ăn no không đói bụng Chương 3: Phú giáp thiên hạ (Giàu nhất thiên hạ) Chương 4: Ma đao Chương 5: Yếu liễu ngã hậu thỉnh phóng liễu ngã Chương 6: Danh tướng Chương 7: Tiền canh quang minh (Tương lai tươi sáng) Chương 8: Khanh bổn giai nhân, nại hà tố tặc (có được giai nhân, sợ chi làm giặc) Chương 9: Hạ đản đích mẫu kê (Gà mái phải biết đẻ trứng) Chương 10: La Mã dã thị nhất chủng mã (La Mã cũng là một loại mã) Chương 11: Trường tại sơn bích lý diện đích dương Chương 12: Tuyệt giai đích mục tràng Chương 13: Ngộ tập Chương 14: Tử chiến Chương 15: Thiên binh Chương 16: Áo Mạt Ô Đặc Chương 17: Nhật cửu sanh tình Chương 18: Mật ý trường cung Chương 19: Thoại bất đầu ky Chương 20: Nhân quy nhĩ đái yếu đái hảo Chương 21: Nhân tại ốc diêm hạ Chương 22: Ngữ xuất kinh nhân Chương 23: Ý ngoại yêu thỉnh Chương 24: Thiên thượng đích hãm bính Chương 25: Hợp pháp kinh doanh Chương 26: Lão bang tử Chương 27: Kinh mã Chương 28: Sĩ tộc tử đệ Chương 29: Hoành tài Chương 30: Quái hán Chương 31: Chí sĩ Chương 32: Hào đổ Chương 33: Ý ngoại trung đích ý ngoại Chương 34: Nhạc phường yến khách Chương 35: Nhĩ toán thập yêu đông tây Chương 36: Trọng thưởng Chương 37: Mộng Điệp Chương 38: Sơ dạ Chương 39: Dụ hoặc Chương 40: Ngươi thua Chương 41: Kế trong kế Chương 42: Huynh đệ trọng tụ Chương 43: Chích năng khán bất năng mạc Chương 44: Thái Thú cũng nể mặt Chương 45: Gây hấn Chương 46: Cao thủ Chương 47: Thân phận tiết lộ Chương 48: Môn thần chi nhất Chương 49: Vận may liên tục Chương 50: Tuyệt giao

Bình luận truyện