Tất cả
Giang Hồ Thập Ác

Đôi mắt của Giang Phong bốc lửa, chàng nhìn nơi nào cũng thấy rực lên một màu hồng, màu của máu. Phải! Chàng phải khơi dòng máu của bọn Hồng Y Kê Quan và Hắc Diệu Quân, khi nào máu của chúng chảy đến giọt cuối cùng, lòng chàng mới lắng dịu. Nhưng khi con người bất lực, dù phẫn uất dâng cao đến chín tầng xanh, cũng cầm như thừa. Càng phẫn uất, càng tự làm khổ lấy mình, không kể cái việc gây thích thú cho địch. Bởi, chúng làm mọi cách để chọc tức chàng, chàng càng tức uất thì chúng càng thích chí.Trong khi đó, Hắc Diệu Quân cứ cười, giọng cười của y vang lên, đập vào tai Giang Phong như búa nện.

Tác phẩm này được viết vào năm 1967, thời kỳ thăng hoa nhất của Cổ Long. Nó đã đưa ông lên ngang hàng với Kim Dung và trở thành hai hai đỉnh núi lớn của làng tiểu thuyết võ hiệp. Truyện kể về Tiểu Linh Ngư hành tẩu giang hồ và sự tranh đấu nội tâm của các nhân vật trong truyện. Giữa chính và tà, giữa thiện và ác có tồn tại ranh giới không? hay chỉ là một bức màn mỏng? Đọc truyện chúng ta lại nghĩ đến cuộc sống của chính mình. Nó có thực sự hạnh phúc hay không?

Danh sách chương truyện Giang Hồ Thập Ác

Chương 1: Ánh kiếm hương hoa Chương 2: Chim non không tổ Chương 3: Đường gươm vạn thắng Chương 4: Tay không đánh quỷ Chương 5: Ác Nhân cốc Chương 6: Người độc kế độc Chương 7: Cá lọt lưới dầy Chương 8: Gần mực thì đen Chương 9: Mía ngọt thua đường Chương 10: Cốc ơi! Chào mi! Chương 11: Muốn khéo thành vụng Chương 12: Mưa gió không thường Chương 13: Tiên nữ trừ ma Chương 14: Giả trả về chân Chương 15: Tiền hung hậu kiết Chương 16: Quá khéo thành vụng Chương 17: Bích xà thần quân Chương 18: Mộ Dung cửu muội Chương 19: Vạn sự do thiên Chương 20: Bẻ thước đo lòng Chương 21: Mạt cưa mướp đắng Chương 22: Âm sai, dương thố Chương 23: Những cái bất ngờ Chương 24: Tìm sống trong chết Chương 25: Chẳng qua bởi số Chương 26: Xảo kế thoát nguy Chương 27: Dứt hiểm nối nguy Chương 28: Bầu trời trong hố Chương 29: Đảo điên tất cả Chương 30: Đào huyệt chôn mình Chương 31: Hữu ý vô tình Chương 32: Kho tàng thực sự Chương 33: Nhân kiệt đương thời Chương 34: Tay bạc nhất đời Chương 35: Một lần dùng trí Chương 36: Ngoài gần trong xa Chương 37: Hết tai đến họa Chương 38: Giang Nam đại hiệp Chương 39: Giang Nam đại hiệp Chương 40: Quả đất vẫn còn Chương 41: Trở về lưu lãng Chương 42: Vỡ một âm mưu Chương 43: Nhật xuất Tây Phương Chương 44: Động đào bỏ ngỏ Chương 45: Vận dụng tâm cơ Chương 46: Khéo dọ mưu sâu Chương 47: Kế trung chi kế Chương 48: Cố phá mưu gian Chương 49: Thực thực hư hư Chương 50: Bên ngoài sở liệu

Bình luận truyện