Tất cả
Gái Già Gả Bảy Lần

Gái qua tuổi trăng tròn vẫn chưa có người rước thì bảo mất giá, gái ế, cho nên con gái cứ tới tuổi mười sáu trăng tròn lại được mang đi gả. Mà lỡ có gả rồi mà góa chồng thì cũng bị người đời độc mồm độc miệng nói ra nói vào.


Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có hai người, một là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà họ Chân. Cũng nghe nói ai mà nghe đến cũng sợ mất mật cũng có hai người, một là hái hoa đạo tặc – Sơn lão yêu, một là gái già họ Chân liên tục khắc 6 vị hôn phu chết. Tôi tên thực là Ly Xuân và cũng đúng là người mà mọi người gọi là gái già họ Chân.


Kỳ thật tôi cũng chưa già, xem ra thì tuổi mới tròn đôi mươi, nhưng cuộc sống thực khổ, tôi đã gả sáu lần rồi vẫn không thành, nhưng ai mà biết được tôi biết đâu lại có thể gả lần bảy ấy chứ. Cũng không thể tránh người ta được, gái hai mươi chưa có một tấm chồng, con như tôi thì đúng là gái già, lại còn khắc hết lần này đến lần nọ. Mong lần thứ bảy này không phải gặp chuyện không vui nữa.

Bình luận truyện