Tất cả

Dưỡng Ngư

Chương 43: Tiểu kịch trường 3

Trước Tiếp
Thời gian: Sau khi Âu trưởng thành.

San Hô: Tại sao bạn đời của ngươi lại là một con người?

Âu: Hết cách, ai biểu ta đã cầu hôn…

Đại rùa biển: Ngươi cầu hôn rõ ràng còn có nhóm cá heo, cá voi, cá mập, vỏ sò,… Còn có ta… Tại sao chỉ có con người biến thành bạn đời của ngươi….

Âu: Bởi vì… Hắn có đồ ăn ngon ấy…

San Hô: #(╯= 皿  =)╯ (┻━┻
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương