Tất cả
Dương Cửu
Dương Cửu hắn chính là một tên nghiện thuốc lá loại nặng. Hắn chính là thuộc dạng bần cùng trong những người bần cùng, có bao nhiêu xu lẻ cũng sẽ đều đem đi mua cho mình mấy cây thuốc lá, nhưng khổ nỗi lại không có bật lửa! Và điều dĩ nhiên chính là không có cách nào để hút thuốc! Bần cùng đến thế là cùng đây mà! Dương Cửu nghiện thuốc tới nỗi hắn phải giả dạng thành côn đồ để đi xin một mồi lửa! Trời ạ, thật sự là không còn cách nào khác nữa hay sao? Nhưng mà hút thuốc lá đâu phải là cái điều gì đó tốt đẹp? Chúng ta trên hết là vẫn không nên hút thuốc, bởi vì, hút thuốc lá gây ra rất nhiều những độc hại cho chính chúng ta và cho những người xung quanh. 

Dương Cửu hắn chính là do hút thuốc lá nhiều quá mà sinh bệnh. Bác sĩ nói phổi hắn thật sự bây giờ là chẳng khác nào một cái hố đen. Ấy vậy, khuyên hắn ta bỏ thuốc thế nhưng hắn có chịu nghe đâu? Tại sao lại như thế? Tại vì hắn cô đơn. Phải. Hắn vẫn luôn cô đơn. Bởi vì, không ai chú tâm đến sự hiện diện của hắn. Hắn cô đơn, thực sự là rất cô đơn! Chỉ có thuốc lá mới giúp hắn quên đi những muộn sầu! Cho nên, việc hắn bỏ thuốc lá chắc sẽ không có? 

Bình luận truyện