Tất cả
Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Lưỡng triêu khai tế lão thần tâm” mà chạy tới phường Long Trung, có thể vì để chiêm ngưỡng Hàn Dũ và hòa thượng Đại Điên “Phương ngoại chi giao” mà tới tận Lưu Y đình ở triều đô. Người ngoài có thể cười hắn ngốc, kẻ khác có thể nói hắn dở hơi, đến cả Tiêu Tây Lâu cũng cảm thấy đứa con út này không có tiền đồ, thế nhưng người con năm nay tròn hai mươi tuổi này lại có rất nhiều bằng hữu, sinh tử đồng tâm, múa kiếm hát ca, đường thẳng mà đi, trượng nghĩa mà chiến.Thiên hạ đệ nhất đại bang đương thời là Quyền Lực bang. Quyền Lực bang đại biểu cho quyền lực, quyền lực không ai dám không tuân.

Thế nhưng Tiêu Thu Thủy lại trong chuyến đi Tỷ Quy lần này, cùng với Nam Hải Đặng Ngọc Hàm, Đường Nhu đất Thục, Tả Khâu Siêu Nhiên, giết chết một Địa ma trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma dưới trướng Quyền Lực bang, Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa, cùng với bốn tên đại tướng dưới tay lão, Xứng Thiên Kim, Quản Bát Phương, Hung Thủ và Vô Hình.Đây là phần thứ hai, tiếp theo của bộ Kiếm Khí Trường Giang trong series Thần Châu Kỳ Hiệp của tác giả Ôn Thụy An. Mời các bạn đón đọc Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp].

Bình luận truyện