Tất cả
Đừng Nhân Danh Tình Yêu
Câu chuyện “Đừng nhân danh tình yêu” của tác giả Bất Kinh Ngữ sẽ mang đến cho chúng ta, những con người dù chưa kết hôn, đã kết hôn hay sắp kết hôn tìm hiểu được một góc của đời sống hôn nhân thực tại, mặt chìm sau cuộc sống hôn nhân đó.


Hôn nhân thường gắn liền với tình yêu, tình yêu càng cao cả bao nhiêu, càng đẹp bấy nhiêu thì hôn nhân cũng sẽ trở nên như vậy. Hai điều này tuy rất mật thiết và có liên quan đến nhau, nhưng không phải lúc nào nó cũng đi cùng nhau. Hai nhân vật chính trong câu chuyện này cũng vậy, họ kết hôn không phải vì tình yêu, còn nhiều thứ hơn cả tình yêu níu chân họ trong cuộc hôn nhân này. Mặc dù chưa từng nói một lời yêu nào với nhau, thế nhưng, lòng độ lượng lại luôn hiện hữu trong tim họ; chính những hoạt động, cuộc sống hàng ngày đã gắn kết họ với nhau hơn.


Đọc truyện này xong, bạn sẽ biết được rằng, hóa ra, để kết hôn với nhau, còn có những thứ cao cả hơn cả tình yêu. Tình yêu không phải là tất cả, nó chỉ là một nhân tố để khiến cuộc hôn nhân trở ngọt ngào hơn mà thôi. Vì vậy, còn ngại ngùng gì nữa mà không đọc truyện để khám phá xem những mặt chìm sau cuộc sống hôn nhân là như thế nào!

Bình luận truyện