Tất cả
Đông A Nông Sự

Bạn đang đọc truyện Đông A Nông Sự của tác giả Nam Sơn. Trên lịch sử, nhãn quang của Lý Thái Tổ chiếu rọi sử sách nước ta nghìn năm, Thái uý Lý công đồ thành Ung Châu, Khâm Châu chính là thời đại làm người ta nhung nhớ. Sự diệt vong của họ ít nhiều làm con cháu nuối tiếc, quốc gia yếu thì sập, chỉ có Nhà Lý mạnh quá tự sập. Vậy làm sao để nhà Trần và mãi mãi về sau không bao giờ phải phụ thuộc trung nguyên nữa?

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm nhiều truyện xuyên không khác như: Nhân Lộ Thành Thần hay Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật.

Danh sách chương truyện Đông A Nông Sự

Chương 1: Long nhãn trì Chương 2: Thiệu Long nguyên niên Chương 3: Toán học vấn đáp Chương 4: Học chữ Chương 5: Đinh gia (1) Chương 6: Đinh gia (2) Chương 7: Kế toán (1) Chương 8: Kế toán (2) Chương 9: Canh nông (1) Chương 10: Canh nông (2) Chương 11: Canh nông (3) Chương 12: 10 thạch một mẫu Chương 13: 10 thạch một mẫu (2) Chương 14: Mạ già, ruộng ngấu Chương 15: Thiên cẩu thực nhật Chương 16: Đua thuyền Chương 17: Chu vi hình tròn Chương 18: Tâm sự của Giám tu quốc sử Chương 19: Hội đền Chương 20: Vận nước (1) Chương 21: Vận nước (2) Chương 22: Hạng Vũ cử đỉnh Chương 23: Tiến kinh Chương 24: Lê phủ (1) Chương 25: Lê phủ (2) Chương 26: Canh đầu cá thiên ma (1) Chương 27: Canh đầu cá thiên ma (2) Chương 28: Diên hựu tự (1) Chương 29: Diên hựu tự (2) Chương 30: Honey Chương 31: Xúc cúc (1) Chương 32: Xúc cúc (2) Chương 33: Chu Đại Lực Chương 34: Nhị hoàng (1) Chương 35: Nhị hoàng (2) Chương 36: Hiệp thứ nhất (1) Chương 37: Hiệp thứ nhất (2) Chương 38: Hiệp thứ hai (1) Chương 39: Hiệp thứ hai (2) Chương 40: Dị tượng Chương 41: Kế của Quản Di Ngô Chương 42: Nông thôn mới Chương 43: Chia chác Chương 44: Quỹ kiến thiết quốc gia (1) Chương 45: Quỹ kiến thiết quốc gia (2) Chương 46: Quỹ kiến thiết quốc gia (3) Chương 47: Quỹ kiến thiết quốc gia (4) Chương 48: Luyện kim (1) Chương 49: Luyện kim (2) Chương 50: Phẩm trà (1)

Bình luận truyện