Tất cả
Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
Tình yêu đôi khi làm cho con người ta mù quáng. Nó là kết tinh của hai trái tim đập mạnh mẽ vì nhau, là sự rộng mở về mặt tâm hồn. Có đôi khi, bỏ qua nhau một giây chính là sẽ mất nhau cả một đời. Đã hai mươi hai năm sống trên đời, Thường Quan Thập không ngờ tới một điều rằng mình chính là cái loài lưỡng tính. Tin này đối với cậu mà nói chính là tin sét đánh giữa trời quang. Rõ ràng cậu là đàn ông, nhưng sao lại có thể có tử cung của phụ nữ đây? Cái này chính là nên cười hay nên khóc? Có lẽ cười còn khó coi hơn là khóc! 

Cậu phải làm sao, phải làm sao đây? Để có thể trở thành một người đàn ông thực sự, điều trước hết là không thể để lại tử cung! Rõ ràng chính là làm khó nhau đây mà! Tiền, số tiền lớn như vậy cậu làm sao mà có thể kiếm nổi đây? Hơn nữa, tỉ lệ sống sau khi phẫu thuật lại rất thấp khiến cho cậu rợn người. Không được rồi! Không còn cách nào khác sao? Câu trả lời chính là... Khoảng một thời gian sau đó, cậu mang thai con của hai người đàn ông! Và mọi chuyện lại dường như chuyển biến sang một trang mới mất rồi! Hai người đàn ông đó chính là cả cuộc đời của cậu! 

Bình luận truyện