Tất cả
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Nàng là huyết mạch duy nhất mà Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Luân hồi chuyển thế, tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ai thiếu của nàng những gì đều phải trả trở lại cho nàng.


Vị hôn phu vong ân bội nghĩa, giẫm đạp hết thảy. Đại sư tỷ tâm ngoan thủ lạt, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt, nhà ngươi gọi ra thú vật tàn bạo, mang đi ninh hầm. Nhặt được băng sơn mỹ nam..... Ách, cái này phải xử lý thế nào? Mĩ nam mắt phượng nheo lại: "Không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta."


"Hả? Ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi?"

"Lòng của nàng."

"Nói hươu nói vượn! Ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết?" Bạch Vũ trợn mắt nhìn.

Mĩ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Đời trước."

Danh sách chương truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 1: Moi tim mà chết, loạn thế (1) Chương 2: Moi tim mà chết, loạn thế (2) Chương 3: Vạn năm sau, sống lại (1) Chương 4: Vạn năm sau, sống lại (2) Chương 5: Vong ân phụ nghĩa, tra nam (1) Chương 6: Vong ân phụ nghĩa, tra nam (2) Chương 7: Nhặt được mỹ nam, cứu người (1) Chương 8: Nhặt được mỹ nam, cứu người (2) Chương 9: Nhặt được mỹ nam, cứu người (3) Chương 10: Nhặt được mỹ nam, cứu người (4) Chương 11: Thẩm tra, hãm hại (1) Chương 12: Thẩm tra, hãm hại (2) Chương 13: Thẩm tra, hãm hại (3) Chương 14: Thẩm tra, hãm hại (4) Chương 15: Tiến đến đông nhạc, ám sát (1) Chương 16: Tiến đến đông nhạc, ám sát (2) Chương 17: Tiến đến đông nhạc, ám sát (3) Chương 18: Tiến đến đông nhạc, ám sát (4) Chương 19: Linh mạch thức tỉnh, ngũ hành Chương 20: Triệu hoán, hỏa diễm thanh điểu (1) Chương 21: Triệu hoán, hỏa diễm thanh điểu (2) Chương 22: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (1) Chương 23: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (2) Chương 24: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (3) Chương 25: Lần đầu đến đông nhạc, phiền toái (4) Chương 26: Công hội triệu hoán sư (1) Chương 27: Công hội triệu hoán sư (2) Chương 28: Công hội triệu hoán sư (3) Chương 29: Công hội triệu hoán sư (4) Chương 30: Thức ăn của tiểu thanh (1) Chương 31: Thức ăn của tiểu thanh (2) Chương 32: Thức ăn của tiểu thanh (3) Chương 33: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (1) Chương 34: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (2) Chương 35: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (3) Chương 36: Nhẫn bách vũ, nằm mộng (4) Chương 37: Phi hồng chi nguyệt, cự tuyệt (1) Chương 38: Phi hồng chi nguyệt, cự tuyệt (2) Chương 39: Linh thuật, bạo liệt lưu hỏa Chương 40: Trường thi đấu, thắng liên tiếp (1) Chương 41: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (2) Chương 42: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (3) Chương 43: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (4) Chương 44: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (5) Chương 45: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (6) Chương 46: Kỹ năng thi đấu, thắng liên tiếp (7) Chương 47: Thăng cấp, triệu hoán sĩ trung giai Chương 48: Quyết đấu với hạ lâu trinh (1) Chương 49: Quyết đấu với hạ lâu trinh (2) Chương 50: Quyết đấu với hạ lâu trinh (3)

Bình luận truyện