Tất cả
Độc Thê Không Dễ Làm

Chính là mùa xuân tháng ba, hoa đào như mưa rơi xuống nhân gian. Phủ Uy Viễn Hầu chìm trong hoa đào nở rộ, bầu trời chỉ là một mảng màu hồng thật làm kinh diễm lòng người, không biết hấp dẫn bao nhiêu khách lai vãng, trầm trồ không dứt, mỗi khi đến tiết tháng ba, phủ Uy Viễn Hầu đều phát thiếp mời, thỉnh mời các quan lại thân thiết trong kinh thành đến cùng ngắm hoa đòa nở.


Uy Viễn hầu phu nhân mang theo một nhóm ma ma đi qua hành lang gấp khúc, ngẩng đầu lên nhìn hoa đào mùa xuân nở ở trong viện, lại không có tâm tư mà thưởng thức, nhớ tới vừa rồi thân tín Trần An Cư báo lại, trong lòng giận dữ nói không nên lời, cước bộ không ngừng hướng Vinh An Đường mà thẳng tiến.

Bình luận truyện