Tất cả
Độc Sủng
Chỗ của Vệ gia ở trên bàn tiệc, một đoàn người đi tới phía trước, thỉnh thoảng liền đụng phải người quen đều ân cần thăm hỏi lẫn nhau. Thịnh Hồ không lớn, gia đình có tên tuổi tổng cộng không vượt quá mười đầu ngón tay, tất cả mọi người đều là dân chúng bình dân, cao nhất cũng chỉ có tú tài hoặc tiến sĩ, như nhị phòng Vệ gia và trưởng tử Tống gia Tống Vũ Chi. Trấn trên có chút tin tức, mọi người thích tham gia náo nhiệt, như tiệc tân gia các loại, càng là tụ tập thì sáp đến.

Tiệc rượu một bàn kế tiếp một bàn, sau khi ngồi vào bàn, trên sân khấu y y nha nha diễn ‘du Tây Hồ’, trong bữa tiệc ồn ào, âm thanh tiểu hài tử khóc cười và âm thanh bát quái của đại nhân môn thương nghị trộn lẫn, quả thật là náo nhiệt cực kỳ. Huynh muội Tống gia tới đây chào hỏi, Tống Dao cảm tạ lần trước Hòa Sinh tặng bánh ngó sen, cũng cầu khẩn nàng lần sau làm nhiều hơn chút nữa. Hòa Sinh vui vẻ đồng ý. Ba người ước định thời gian lần sau du lịch, Vệ Lâm một lòng muốn sửa sang lại dung nhan của mình, ngược lại bị Tống Dao giữ chặt.


Danh sách chương truyện Độc Sủng

Chương 1: Dạo đầu Chương 2: Búp bê máu (1) Chương 3: Búp bê máu (2) Chương 4: Búp bê máu (3) Chương 5: Búp bê máu (4) Chương 6: Búp bê máu (5) Chương 7: Búp bê máu (6) Chương 8: Búp bê máu (kết) Chương 9: Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (1) Chương 10: Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (2) Chương 11: Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (3) Chương 12: Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (4) Chương 13: Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (5) Chương 14: Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (6) Chương 15: Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (7) Chương 16: Nhà thơ ăn thịt người (1) Chương 17: Nhà thơ ăn thịt người (2) Chương 18: Nhà thơ ăn thịt người (3) Chương 19: Nhà thơ ăn thịt người (4) Chương 20: Nhà thơ ăn thịt người (5) Chương 21: Thiếu Chương 22: Nhà thơ ăn thịt người (7) Chương 23: Nhà thơ ăn thịt người (8) Chương 24: Thiếu Chương 25: Nhà thơ ăn thịt người (10) Chương 26: Nhà thơ ăn thịt người (11) Chương 27: Thiếu Chương 28: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (1) Chương 29: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (2) Chương 30: Thiếu Chương 31: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (4) Chương 32: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (5) Chương 33: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (6) Chương 34: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (7) Chương 35: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (8) Chương 36: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (9) Chương 37: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (10) Chương 38: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (11) Chương 39: Thiếu Chương 40: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (kết) Chương 41: Bắt cóc (1) Chương 42: Bắt cóc (2) Chương 43: Bắt cóc (3) Chương 44: Thiếu Chương 45: Bắt cóc (5) Chương 46: Bắt cóc (6) Chương 47: Thiếu Chương 48: Bắt cóc (8) Chương 49: Bắt cóc (9) Chương 50: Bắt cóc (kết) + Chữ máu (1)

Bình luận truyện