Tất cả
Độc Phi
An Cẩm Tú, thứ nữ của Thái sư đương triều, năm mười sáu tuổi, được gả cho Thượng Quan tướng quân. Nàng ta ôm ấp vọng tưởng trong lòng, ra sức nịnh bợ Ngũ hoàng tử năm đó, cũng là đương kim Thánh thượng Bạch Thừa Trạch bây giờ. Người ta không rõ An Cẩm Tú có bao nhiêu tình nhân, cũng không biết việc hoàng tử tranh đoạt, huynh đệ tương tàn, gió tanh mây máu, nàng ta có bao nhiêu phần tham dự, hại bao nhiêu kẻ, đôi tay thấm đẫm máu của bao nhiêu người. Dâm phụ, hồng hạnh xuất tường, trượng phu ruồng bỏ, nữ nhi không thừa nhận. Nàng ta lập mưu, thấy người sang bắt quàng làm họ, là độc phụ nhiễu loạn triều cương, làm An Tầm Dương mất mặt. Những điều này, đều là tội danh của An Cẩm Tú mà sau khi Minh tông Bạch Thừa Trạch đăng cơ đã chỉ ra một loạt. Từ khi Thuận Triều khai quốc đến nay, chưa có nữ nhân nào để lại tiếng xấu muôn đời như An Cẩm Tú!


Nàng trọng sinh, thề rằng muốn làm lại cuộc đời. An Cẩm Tú nhớ lại đời trước, chỉ còn một tháng nữa thôi nàng sẽ được gả cho Thượng Quan Dũng. Nam nhân này, nàng nợ hắn quá nhiều. Nàng rất muốn nhìn thấy hắn, nhưng phải chờ thêm một tháng nữa. Lần này nàng sẽ không vuột mất cơ hội nữa, sẽ không để bàn dân thiên hạ lăng nhục nàng nữa!

Bình luận truyện