Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 1050: Nguyên Thủy sống lạiNguyên thần trở về vị trí cũ!

Diệp Húc tâm niệm vừa động, Cây Thế Giới từ trong Luân Hồi Thiên Môn rút ra rơi ở mi tâm. Tuy nói hắn có nhiều hóa thân ly thể mà đi, pháp lực giảm mạnh, nhưng là ngọc thụ nguyên thần bay tới, nhất thời làm cho hắn càng mạnh hơn trước, pháp lực ngập trời.

Nhưng mà, Cây Thế Giới bay ra Luân Hồi Thiên Môn, lại làm cho uy năng Luân Hồi Thiên Môn giảm nhiều, mà ở dưới trấn áp của Di La Thiên Địa Tháp, lại càng thêm khó có thể chống cự.

Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Ma ngưng trọng, Diệp Húc lấy năm mươi mốt tôn Đại Đế hóa thân chứa nhiều ác niệm hóa thân, giờ phút này thu hồi ngọc thụ. nguyên thần, thân thể quả thực chính là một tòa Luân Hồi Thiên Môn di động, tích địa khai thiên, hủy thiên diệt địa, đều chỉ ở trong một chỉ một chưởng này.

Sự cường đại của hắn, ngoại trừ Tổ Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương thật sự sống lại, thì chỉ có Di La Thiên Địa Tháp loại bảo vật này còn có thể trấn áp. Lấy thực lực bản thân Nguyên Thủy Thiên Ma, thì thật sự không thể làm được.

Sau một lát ngắn ngủn, Di La Thiên Địa Tháp cùng Luân Hồi Thiên Môn lại va chạm tới hàng trăm ngàn lần, tam giới thiên địa nhân, bao gồm Đại La Thiên, bốn mươi chín thiên đạo, cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Luân Hồi Thiên Môn lọt vào bị thương nặng trước nay chưa hề có, hết thảy trong môn, tất cả đều hóa thành Hỗn Độn Hồng Mông.

Dù vậy, uy năng tòa Thiên Môn này lại to lớn mênh mông, mặc dù không có nguyên thần của Diệp Húc, không có Cây Thế Giới chống đỡ, cũng có thể cùng Di La Thiên Địa Tháp chống lại một hai.

Ngọc Hư thật là anh tài hiếm thấy trên thế gian, nếu là hắn xuất thế sau thiên địa đại phá diệt, chỉ sợ ta cùng với Tổ Thần đều không có chút cơ hội nào! Đáng tiếc thời gian hắn sinh chậm mấy trăm vạn năm...

Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng run sợ, Diệp Húc chứng đạo Hồng Mông, tạo ra Luân Hồi Thiên Môn, cho dù đem Luân Hồi Thiên Môn đánh thành trạng thái Hồng Mông, tòa chứng đạo chi bảo này vẫn mạnh mẽ đáng sợ.

Phải hủy diệt Thiên Môn, đem Thiên Môn đánh thành trạng thái Hỗn Độn Nguyên Thủy, mới có thể hoàn thành đại kế của ta, trấn áp Ngọc Hư!

Trong lòng y một hoành qua, Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên bay vào bên trong Thiên Môn, uy năng khôn cùng bắt đầu nở rộ. Chỉ thấy vô cùng tiên quang từ trong Di La Thiên Địa Tháp bay ra, giống như quạt gió gào thét chuyển động. Chỉ trong nháy mắt liền đem vô số Hồng Mông mây tía hóa thành Hỗn Độn Nguyên Thủy, trong cửa Hồng Mông đại đạo càng ngày càng ít, uy lực giảm lớn.

Mà cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng lọt vào Diệp Húc trấn áp.

Năm ngón tay Diệp Húc giang rộng ra, một tay úp xuống, năm đầu ngón tay hóa thành năm mặt đại kỳ, giương động bay phất phới. Đương nhiên đó là Thanh Minh Hà Đồng kỳ, Xích Minh Hòa Dương kỳ, Hư Minh Đường Diệu kỳ, Quan Minh Đoan Tĩnh kỳ, Huyền Minh Cung Khánh kỳ, năm mặt đại kỳ dọn dẹp hết thảy ma khí, trấn áp hết thảy ma tính.

Hắn lấy tự thân năm ngón tay hóa kỳ, uy lực so với Thanh Đế hóa thân ở trong Di La Thiên Địa Tháp khi trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma càng thêm mạnh mẽ, sau một lát đem Nguyên Thủy Thiên Ma luyện hóa mất hơn một nửa ác niệm.

Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên chấn động, một đạo tiên quang quét tới, hóa hết thảy thành Nguyên Thủy. Diệp Húc thân hình bất động, mặc cho tiên quang tùy ý quét qua, thân hình vẫn chưa bị bảo tháp đồng hóa. Hắn bốn đạo tề chứng, thân thể mạnh mẽ vô cùng, cho dù là thế giới quy về trạng thái Nguyên Thủy, hắn cũng có thể trở thành Đại Ma Thần ở trong Hỗn Độn Nguyên Thủy sinh tồn.

Nhưng mà năm ngón tay hắn hóa thành năm mặt đại kỳ, nhưng không có cách nào chống lại một đạo uy lực của Di La Thiên Địa Tháp này, bị quét vỡ ngay tại đương trường

Nguyên Thủy Thiên Ma lập tức thoát thân, cười nói: Ngọc Hư, ngươi thực lực hôm nay, so sánh Thanh Liên Đại Đế lúc toàn thịnh, xác thực đủ để áp chế ta một bậc, tiếc rằng ta nay đã hoàn toàn hủy diệt Luân Hồi Thiên Môn của ngươi!

Mi tâm Diệp Húc chợt lóe lên, nguyên thần bay ra, cầm trong tay ngọc thụ vút lên trời cao mà chà, đem Nguyên Thủy Thiên Ma chà sát. Lập tức năm ngón tay lại mở ra, chuẩn bị đem Nguyên Thủy Thiên Ma hoàn toàn luyện hóa thành bụi.

Cũng vào lúc này, Di La Thiên Địa Tháp gào thét bay tới. Trong một lát ngắn ngủn, Luân Hồi Thiên Môn hết thảy đã hóa thành Hỗn Độn nguyên thủy, vu đạo bị quy về nguyên điểm, vô pháp vô thiên. Thậm chí ngay cả huyền hoàng cấu thành Luân Hồi Thiên Môn Hồng Mông hình thành khung giá, cũng bị luyện hóa thành trạng thái Nguyên Thủy.

Cái tòa môn hộ này, đúng là vẫn không thể chống lại Di La Thiên Địa Tháp, bị phá huỷ triệt để, môn hộ xuyên thủng, cực đại Lục Đạo Luân Hồi rốt cục xuất hiện.

Bên trong Luân Hồi Thiên Môn, nguyên bản có Hỗn Độn Nguyên Thủy khí, hóa thành màng thai, Lục Đạo Luân Hồi cắt nhập bên trong màng thai này. Mà lúc này ngay cả Luân Hồi Thiên Môn cũng bị hóa thành Nguyên Thủy khí, hai cổ Nguyên Thủy khí tương dung, lại hóa thành màng thai lớn hơn nữa.

Ta có Di La Thiên Địa Tháp nơi tay, lấy Nguyên Thủy chứng đạo chi bảo trấn áp, ngươi vô lực đối kháng với ta!

Nguyên Thủy Thiên Ma thúc dục Di La Thiên Địa Tháp, bức lui ngọc thụ, chỉ thấy tòa bảo tháp này đứng vững trên cao, hướng Diệp Húc trấn áp xuống.

Nguyên thần Diệp Húc nhập vào cơ thể, một quyền trào ra, chỉ nghe bảo tháp phát ra keng một tiếng nổ, chấn động vô tận hư không, mà Diệp Húc thì lại bị chấn phải bay đi, rơi vào bên trong màng thai Hỗn Độn Nguyên Thủy.ô

Nguyên Thủy Thiên Ma thúc dục bảo tháp, nhẹ nhàng chấn động, đem năm mươi mốt tôn Đại Đế hóa thân của Diệp Húc chấn thành bột mịn, trở lại như cũ thành Nguyên Thủy. Chỉ thấy ba mươi ba tôn ác niệm thả người bay đến, dừng ở phía trên bảo tháp, lập tức thúc dục bảo tháp, sát nhập màng thai Nguyên Thủy.

Ngọc Hư, khi trận đại vãng tích kia thiên địa đại phá diệt, bởi vì ta bản thể chuyển thế, vì tiên đình tranh đoạt số mệnh, bởi vậy thiên địa có thể hoàn toàn tan biến, vu đạo thế giới đó là ở trên tiên đình thế giới phế tích thành lập dựng lên tân thế giới. Cho nên mới phải có Tổ Thần cùng Nguyên Thủy tranh giành chính thống số mệnh thiên hạ. Tranh đoạt thuộc về hai người bọn họ chính là tranh giành tiên đình cùng vu đạo."

Nguyên Thủy Thiên Ma khống chế Di La Thiên Địa Tháp, ở trong màng thai Nguyên Thủy như cá gặp nước, hành động tự nhiên. Từng đạo tiên quang ở bên trong Nguyên Thủy mở thời không, uy lực không hề giảm.

Diệp Húc một mình ứng chiến với ba mươi lăm tôn thân ảnh cùng một tháp, một cây, ở bên trong màng thai chém giết chinh chiến. Bọn họ giống như sinh ra từ bên trong màng thai Nguyên Thủy như là thần minh cổ xưa nhất, vứt bỏ hết thảy vu pháp, lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường.

Vu đạo quật khởi ít cũng trăm vạn năm, đối với toàn bộ thế giới sống lâu năm mươi sáu tỷ năm mà nói, vẫn là cực kỳ ngắn ngủi, chính là tương đương với thế giới thời kì còn tại hình thành, còn tại mẫu thai bên trong, vẫn có thể tố cơ hội.

Nguyên Thủy Thiên Ma làm cho ba mươi ba tôn ác niệm khác thúc dục Di La Thiên Địa Tháp, tự thân mở ra song chưởng. Đột nhiên chỉ thấy vô tận Thương Mang trong hư không, một cái màng thai khác thật lớn bay tới, đó là thiên địa đại phá diệt hủy diệt quần thiên chư giới, hình thành màng thai Nguyên Thủy.

Thiên giới Âm Ám Diện, đó là nơi thành lập!

Ngọc Hư, cho nên ta muốn nhờ oai Di La Thiên Địa Tháp, đem thiên địa chưa có thể hoàn toàn tan biến đánh nát, quy về Nguyên Thủy, đem trận đại phá diệt chưa từng hoàn thành kia hoàn thành thiên địa, sau đó trùng khai thiên địa!

Hai cái màng thai to lớn chạm vào nhau, tương dung thể tích màng thai Nguyên Thủy lập tức lại bành trướng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Khi viễn cổ tiên đình tan biến một bộ phận thiên địa hóa thành màng thai Nguyên Thủy, trở thành Thiên giới Âm Ám Diện. Một bộ phận thiên địa biến thành Thiên Phần, ba nghìn thế giới, Cửu Thiên Thần Giới cùng Phật giới Tam Thập Tam Thiên cũ.

Nay, rốt cục viễn cổ tiên đình thế giới đã hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ, hợp lại làm một, đầy đủ mọi thứ đều quy về Nguyên Thủy, trở thành thế giới sinh ra trước Hỗn Độn.

Bên trong viên màng thai này, Diệp Húc gồng lên thân thể đỉnh thiên lập địa. Từng đường gân lớn dữ dội nổi lên bên trong thân hình hắn, giống như vô số chuông lớn nổ vang, đương đương chấn vang. Mở ra trong cơ thể hắn một phiến Thiên Môn, đem thực lực bản thân thôi lên tới độ cao trước nay chưa có, từng quyền trào ra.

Di La Thiên Địa Tháp chấn động không ngớt, đưa nắm tay hắn đánh tan, đấu đá mà đến. Tòa bảo vật này ở bên trong màng thai Nguyên Thủy quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm cho Diệp Húc chống cự càng gian nan.

Ngọc Hư, ngươi không cần chống cự.

Nguyên Thủy Thiên Ma cười nói: Ngươi là suy nghĩ vì vu đạo, ta cũng là suy nghĩ vì vu đạo, ngươi thân hóa Hồng Mông sau thiên địa trùng khai, vẫn hội nghênh đến một cái đại thế trước nay chưa có! Lục đạo vận chuyển, làm cho Tổ Thần, Nguyên Thủy, Thanh Đế, a di đà Phật, Ngọc Hoàng đại đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn đám người này hết thảy sống lại, đây là huy hoàng thịnh thế đến bực nào?

Ánh mắt y lộ ra vẻ kích động: Sau đó sẽ sinh ra thế giới, thế giới sẽ gặp là thế giới mới tinh, có Lục Đạo Luân Hồi, vu đạo tiên đạo đều là trường sinh chi đạo, ai là thiên hạ chính thống lại có ngại gì?

Mở lại thiên địa, nhất định phải có người hy sinh, người hy sinh này chỉ có thể là ngươi!

Một tôn ác niệm Nguyên Thủy Thiên Vương ha ha cười nói: Ngọc Hư, hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn gia, cớ sao mà không làm?

Nguyên Thủy Thiên Ma từ trong Di La Thiên Địa Tháp rút ra một tòa thái hoàng Khai Thiên Phủ, cười nói: Ngọc Hư, hiện tại không khai thiên, ngươi còn đợi lúc nào?

Cho dù ta có hy sinh, trùng khai thiên địa, vẫn có vu tiên tranh giành, vẫn có máu chảy thành sông.

Ngọc thụ nguyên thần Diệp Húc bay lên, hóa thành Cây Thế Giới. Ở trong màng thai Nguyên Thủy khởi động vô lượng không gian, một chưởng đánh xuống, hóa thành năm phương đại kỳ, ý đồ đem tất cả ác niệm Nguyên Thủy Thiên Vương hết thảy giết sạch, lạnh lùng nói: Ứng sư huynh, sao huynh còn không luyện hóa tòa bảo tháp này?

Trong Di La Thiên Địa Tháp truyền tới một thanh âm bất đắc dĩ, cao giọng nói: Tòa bảo tháp này thật sự quá lớn, ngu huynh tu vi chỉ là Thần Vương, làm sao có thể chỉ nửa khắc nhất thời có thể đem tòa bảo tháp này thu về? Sư đệ, ngươi kiên trì một lát, ta lại nghiên cứu một chút...

Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng cả kinh, lập tức cảm giác được Di La Thiên Địa Tháp vận chuyển có chút mất linh, uy lực đang dần dần thu nhỏ lại, hiển nhiên là bị người ở bên trong tháp tế luyện một bộ phận, cười lạnh nói: Ngọc Hư, vừa rồi phi thân tiến vào trong tháp chính là cái nhược tiểu sinh mệnh giống như con kiến kia, chính là sư huynh của ngươi? Đây sẽ là con bài chưa lật của ngươi? Chỉ tiếc, tu vi của y thật sự quá yếu, một hơi ta thổi ra, hắn sẽ tan thành tro bụi! Text được lấy tại Truyện FULL

Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, năm ngón tay hóa thành năm phương đại kỳ đánh xuống. Nguyên Thủy Thiên Ma vung tay áo phất một cái, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp khe khẽ rung lên, tiên quang phun ra, lại ma diệt hết năm phương đại kỳ.

Nguyên Thủy Thiên Ma cười lạnh nói: Chư vị đạo hữu, kính xin nhập tháp, đem con kiến kia giảo sát, tránh đi thất bại trong gang tấc!

Từng tôn ác niệm hóa thân bay lên, bay thẳng vào trong tháp. Trong mắt Diệp Húc tinh quang chợt lóe lên, ngọc thụ nguyên thần đột nhiên cũng bay vào trong tháp, đem từng tôn ác niệm cắn nát, sinh sôi luyện hóa.

Nguyên Thủy Thiên Ma giận dữ, chấn động bảo tháp, Diệp Húc thét lớn một tiếng, ngọc thụ nguyên thần của hăn trực tiếp từ trong vòng bảo tháp bài xuất, làm cho tâm thần của hắn gặp phải trọng thương.

Di La Thiên Địa Tháp nghiền ép mà đến, hung hăng đánh vào trên người Diệp Húc, đánh cho thân thể của hắn đến mức gần như hủy diệt tan rã.

Sư đệ, ngươi tiếp tục kiên trì, huynh còn cần nghiên cứu một lát... Thanh âm của Ứng Tông Đạo truyền đến.

Diệp Húc giận dữ: Huynh lại nghiên cứu, đệ sẽ bị huynh nghiên cứu cho đến chết!

Ngọc Hư, nay đại thế đã thành, tất cả thiên địa, tất cả hóa thành Hỗn Độn Nguyên Thủy, phải có người khai thiên tích địa, mới có thể có sinh linh sinh ra, phồn diễn sinh sống!

Nguyên Thủy Thiên Ma cảm giác được Di La Thiên Địa Tháp càng ngày càng khó thao túng, y lập tức thả người bay lên, dừng ở phía trên Lục Đạo Luân Hồi, điềm nhiên nói: Ngươi phải thân hóa Hồng Mông, khai thiên tích địa! Nếu ta không thể đánh cho ngươi phải chịu thua, như vậy ta đành phải mời bản thể ta sống lại, tự mình đem ngươi trấn áp!

Y lại toàn lực thúc dục Lục Đạo Luân Hồi, chỉ thấy vô số ký hiệu đại đạo ở trong Hỗn Độn Nguyên Thủy sáng lên, cổ lão luân hồi rốt cục đã bắt đầu chuyển động.

Nguyên Thủy Thiên Vương, nay ngươi nên từ trong lúc ngủ say tỉnh lại rồi!