Tất cả
Độc Bộ Thiên Hạ

Dòng dõi Cửu Lê, dùng võ nhập vu, lấy vu nhập đạo. Tu vi đạt tới võ đạo tiên thiên liền có khả năng trở thành ma đạo vu sĩ. Vu hoang thế gia Diệp gia đệ tử Diệp Húc, tư chất hơn người, mười bốn tuổi bước vào võ đạo tiên thiên, không ngờ trong quá trình trắc thí trở thành vu sĩ thì phát sinh ra một hồi biến cố, bị đánh thành phế vật, bị bắt làm mã nô, nhận hết sỉ nhục khi dễ của huynh đệ mình.rn


Mang theo một tòa ngọc lâu thần bí, hắn bắt đầu trùng tu võ đạo, bước vào tiên thiên, độc bộ thiên hạ! Đây là một tác phẩm mới của Thạch Trư viết về  Mang theo một tòa ngọc lâu thần bí, hắn bắt đầu trùng tu võ đạo, bước vào tiên thiên, độc bộ thiên hạ! Đây là một tác phẩm mới của Thạch Trư viết về ma đạo. Nếu các bạn đã từng đọc Dã Man Vương Tọa, chắc chắn sẽ ưa thích phong cách chiến, chiến và chiến cực kỳ hài hước của tác giả này. Và bộ Độc Bộ Thiên Hạ này cũng theo phong cách đó.

Danh sách chương truyện Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 1: Võ Đạo tiên thiên Chương 2: Bị xuống làm nô Chương 3: Đan điền biến dị Chương 4: Huynh đệ phản bội Chương 5: Cây non thanh ngọc Chương 6: Chu gia Chương 7: Mặt chấm đất Chương 8: Thăm dò Chương 9: Uy của Vu Sĩ Chương 10: Đột phá bản thân Chương 11: Chưởng đánh ác nô Chương 12: Quy củ của Mã mỗ Chương 13: Ngày hội ở Miêu Cương Chương 14: Tấm khăn bị tổn hại Chương 15: Vu bảo tàn phiến Chương 16: Cướp giữa đường Chương 17: Không dám giết ngươi sao? Chương 18: Thôn phệ vu bảo Chương 19: Nguy cơ bốn phía Chương 20: Lương mã như Long Chương 21: Đại điển tế tổ Chương 22: Đánh cuộc Chương 23: Uy của yêu thú Chương 24: Một rống đánh chết Chương 25: Cửu giai yêu thú Chương 26: Vạn phần hung hiểm Chương 27: Đuổi giết Chương 28: Đầm nước thần bí Chương 29: Yêu như mỹ nhân Chương 30: Thân thể tiên thiên Chương 31: Tiên thiên va chạm Chương 32: Giết ngươi như giết chó Chương 33: Xung kích quan tạp Chương 34: Lần lượt đột phá Chương 35: Đàn lang Chương 36: Lang hồ, lang yêu Chương 37: Vô cùng cấp bách Chương 38: Thực lực tăng nhanh Chương 39: Tuyệt thế kỳ tài Chương 40: Bùng lên giết người Chương 41: Bất động như núi Chương 42: Ngạnh kháng đao cương Chương 43: Thôn phệ đao cương Chương 44: Vu pháp chi uy Chương 45: Thân thể Thủy đức cộng công Chương 46: Cửu Chuyển Nguyên Công Chương 47: Tâm pháp vô bổ Chương 48: Cửu dương bá thể Chương 49: Huyết tế ngọc lâu Chương 50: Chu Thiên tinh lực

Bình luận truyện