Tất cả
Đoạt Hồn Kỳ
Thì ra quyển Vô Tự chân kinh này, ngoại trừ hai tờ bìa trước và bìa sau ra, cộng cả thảy chín tờ, mỗi tờ được vẽ hai bức tọa công nhân tượng, nhưng những tờ thuộc trang số chẵn đều còn nguyên vẹn, còn những tờ thuộc trang số lẻ đều bị sức nội công ép nát. Nam Bút cầm quyển kinh rũ một cái, chỉ thấy giấy vụn rớt ra tua tủa!

Lối vận dụng chân lực nội khí để cách vật hủ chỉ cũng không lấy gì làm lạ, nhưng khó nhất là những tờ lẻ đề bị om thành bụi phấn, mà về những tờ chẵn thì còn y nguyên. Lối tùy ý thích để xử chăn khí này, quả thật thứ thần công võ học này chưa hề được nghe đến bao giờ, đến kẻ lừng danh trong võ lâm như Gia Cát Dật, tự hỏi mình cũng chưa đạt tới cảnh giới tuyệt vời ấy! Giang hồ nổi sống tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma, kẻ mất... Mời các bạn cùng đón đọc những chuyển biến tiếp theo của truyện Đoạt Hồn Kỳ.

Danh sách chương truyện Đoạt Hồn Kỳ

Chương 1: Càn Khôn ngũ tuyệt Chương 2: Gia tập Thiên Đài Nhai Đãng Gian Chương 3: Kỳ ảnh Tiểu Thanh Chương 4: Vô Tự chân kinh Chương 5: Trên Thất Ly Sơn nhiều dị nhân Chương 6: Kim hoàng dị quả Chương 7: Vân Đài Song Ác Chương 8: Động huyệt kỳ nhân Chương 9: Bắc kiếm đông tăng Chương 10: Đồng chung hoạn nạn Chương 11: Chân giả Chương 12: Phong đỉnh quần ma Chương 13: Thiên Trì thịnh hội Chương 14: Khởi điểm mê ly Chương 15: Kỳ nhân chung ly triết Chương 16: Tam dị khất trong cùng gia bang Chương 17: Tai vạ bay tới Chương 18: Hãy tới địa phủ bái thần quân Chương 19: Ai thật ai giả? Chương 20: Trong tiêu hồn cốc diêm la đấu Chương 21: Tranh dành trên la phù sơn Chương 22: Ỷ kỳ đấu thắng Chương 23: Huyền vụ nghi vấn Chương 24: Thiên đài thịnh hội Chương 25: Tham cứu suy luận Chương 26: Càn khôn cửu tuyệt hội la phù Chương 27: Thần kỳ tuyệt diệu Chương 28: Tà dương minh nhật Chương 29: Thiên hương ấu triển chân kỳ Chương 30: Xin biết lư sơn chân diện mục Chương 31: Đệ tứ từ đâu đến? Chương 32: Thâm la dạ thẩm Chương 33: Huyết lệnh thần đàn Chương 34: Ân thù biến ảo Chương 35: Tu la tam bảo và diệu vũ tiêu thanh Chương 36: Ngũ tuyệt nhân bì Chương 37: Tái hiện trên giang hồ Chương 38: Bát long ngân bị trộm Chương 39: Khắc cốt tương tư Chương 40: Dạ thám cửu thiên tự Chương 41: Hàng ngũ ma trên vô ảnh phong Chương 42: Nhiếp hồn đại pháp, diệu sắc ma thủ Chương 43: Thay mận đổi đào Chương 44: Dưới bóng vô ảnh phong Chương 45: Phi các ma cung Chương 46: Thoát khỏi trùng vây Chương 47: Lão bà bịt mặt Chương 48: Lời thác khi lâm nguy Chương 49: Lòng dạ rắn như vàng Chương 50: Tiếng đàn thúc chí

Bình luận truyện