Thông tin truyện

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
Đánh giá: 8.0/10 từ 18 lượt

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm lắc Tiên Thiên khí vận. Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên Mệnh Kiếm Si: Kiếm Đạo tư chất đỉnh cấp, Kiếm Đạo ngộ tính đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư chất đỉnh cấp. Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Sân Thi Đấu Sinh Tồn hay Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện