Tất cả
Diệt Thế Kỷ

Hắn vì nàng, vắng vẻ nữ nhân hắn lấy về vì hôn nhân chính trị, gương mặt trong ký ức đã muốn mơ hồ, chỉ còn nhớ rõ kia phân cao ngạo, thậm chí nói cho nữ nhân vô tội đó, hắn không thương nàng, hắn đã có người hắn yêu, mà nàng thì không phải, hắn không nhớ rõ lúc kia nữ nhân đó biểu tình như thế nào, là trào phúng, là cam chịu, hay là bất vi sở động. Hắn yêu nàng, thời điểm Nguyên Phối sinh cho hắn một đứa con, nàng cũng sinh ra con của hắn, hài tử duy nhất hắn thừa nhận, hài tử thuộc về hai người. Vì nàng, thời điểm Nguyên Phối bệnh nặng, hắn tin tưởng nàng xuất phát từ áy náy, muốn chiếu cố Nguyên Phối mà đón nàng vào nhà, căn bản không nghĩ đến Nguyên Phối sẽ có tâm tình như thế nào.


Hắn yêu nàng, cho nên sau khi Nguyên Phối qua đời, bỏ qua lửa giận từ gia tộc của Nguyên Phối mà cưới nàng, từ đó về sau, gia tộc của Nguyên Phối không hề bước vào nhà của hắn một bước, phụ thân bởi vì thẹn với hảo hữu, cũng không lại đến đây. Hắn yêu nàng, tin nàng, tin tưởng nàng thiện lương sẽ chiếu cố hài tử do Nguyên Phối sở sinh mà hắn vẫn coi thường thật tốt. Thế nhưng tất cả tình yêu, tất cả tín nhiệm hôm nay toàn bộ đều trở thành tuyệt vọng.


Bình luận truyện