Tất cả
Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối
Tại đại điện thượng thiên cung, chúng tiên xếp thành hai hàng. Ngồi trên ngai vàng là Thượng Đế. Chính giữa điện, một tiểu nữ tử nhỏ nhắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nhàm chán. Đứng bên cạnh là một nam tử anh tuấn.


Thì ra nàng là một tiểu quỷ. Chẳng may làm hỏng việc do Thượng Đế an bài mà bị quở trách. May mắn được Diêm Vương Gia bên cạnh che chở nói giúp rằng nàng là người của hắn nên không ai được trách phạt nàng ngoài hắn rồi dẫn nàng trở về diêm vương.


Nàng khi trên trần thế là một cô gái xinh xắn chẳng may gặp phải tai nạn mà qua đời. Trong lúc hồn lìa khỏi xác bàng đã gặp hắc bạch quỷ sai lúc này họ mới thú nhận cùng cô là mình đã bắt sai người. Cuối cùng đành đem nàng về bẩm báo với Diêm Vương mong tìm được cách giúp nàng hoàn dương. Nhưng điều đó có lẽ là rất khó khi lần đầu gặp Diêm Vương Tiểu Vũ đã cướp mất trái tim của ngài. Diêm Vương là một người tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lùng. Ngài đã quyết định giữ nàng bên cạnh trở thành tiểu yêu. 
TAGs
truyện xuyên không hài full

Danh sách chương truyện Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Quyển 1 - Chương 1: Đưa ra giải quyết chung, giải quyết riêng Quyển 1 - Chương 2: Đưa ra giải quyết chung giải quyết riêng 2 Quyển 1 - Chương 3: Đây là Địa phủ 1 Quyển 1 - Chương 4: Đây là Địa phủ 2 Quyển 1 - Chương 5: Cái này gọi là nham hiểm 1 Quyển 1 - Chương 6: Cái này gọi là nham hiểm 2 Quyển 1 - Chương 7: Canh mạnh bà 1 Quyển 1 - Chương 8: Canh mạnh bà 2 Quyển 1 - Chương 9: Phải làm súc sinh Quyển 1 - Chương 10: Bỉ ngạn vong tình 1 Quyển 1 - Chương 11: Bỉ ngạn vong tình 2 Quyển 1 - Chương 12: Mượn giấy bút 1 Quyển 1 - Chương 13: Mượn giấy bút 2 Quyển 1 - Chương 14: Uống canh cho lời bình 1 Quyển 1 - Chương 15: Uống canh cho lời bình 2 Quyển 1 - Chương 16: Làm cướp Quyển 1 - Chương 17: Tiểu Vũ tiểu Ngũ 1 Quyển 1 - Chương 18: Tiểu Vũ tiểu Ngũ 2 Quyển 1 - Chương 19: Bức xúc 1 Quyển 1 - Chương 20: Bức xúc 2 Quyển 1 - Chương 21: Tức cảnh sinh tình Quyển 1 - Chương 22: Đổi lại cương vị Quyển 1 - Chương 23: Đầu trâu mặt ngựa Quyển 1 - Chương 24: Nói tiếng Anh Quyển 1 - Chương 25: Si hồn đáng thương Quyển 1 - Chương 26: Hoa Yêu mỹ nam Quyển 1 - Chương 27: Ta cố ý Quyển 1 - Chương 28: Tư huyền Quyển 1 - Chương 29: Chổi lông gà 1 Quyển 1 - Chương 30: Chổi lông gà 2 Quyển 1 - Chương 31: Làm bộ bị bắt Quyển 1 - Chương 32: Lòng ta lĩnh Quyển 1 - Chương 33: Ai là kẻ ngốc? Quyển 1 - Chương 34: Ta đi tìm hắn Quyển 1 - Chương 35: Nguyệt Tố tầm Quân Quyển 1 - Chương 36: Túc Thanh áo xanh Quyển 1 - Chương 37: Quân thập Quyển 1 - Chương 38: Mỹ nam tắm rửa Quyển 1 - Chương 39: Giúp ta chà lưng Quyển 1 - Chương 40: Thay đổi y phục Quyển 1 - Chương 41: Ai da hỏng bét Quyển 1 - Chương 42: Mỹ nam như mây Quyển 1 - Chương 43: Khiếp sợ toàn trường Quyển 1 - Chương 44: Lần này xong rồi Quyển 1 - Chương 45: Ta là cái rắm Quyển 1 - Chương 46: Phán Quan đòi mạng Quyển 1 - Chương 47: Tình huống gì? Quyển 1 - Chương 48: Kiếp nạn trong số mệnh Quyển 1 - Chương 49: Dĩ Hàn ra tay Quyển 1 - Chương 50: Thiên Khiển gián xuống

Bình luận truyện