Tất cả
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên là tựa truyện thuộc thể loại đam mỹ, đô thị. Câu chuyện được diễn ra trong giai đoạn giao mùa giữa chế độ phong kiến và hiện đại, ở thế kỷ XIX Trung Quốc, Vương triều Mãn Thanh mục nát từ từ suy bại, thế lực khắp nơi bộc lộ tài năng, bước lên vũ đài lịch sử. “Diễm Thế Phiên” là truyện tranh do tác giả Hàn Lộ sáng tác, phần tiếp của “Mạn Hữu”.


Tác phẩm chủ yếu nói về Vương triều Mãn Thanh, Bắc Dương Phủ, thế lực Nam Kinh ngươi xướng ta đình lên đài, thời đại rung chuyển, xã hội biến đổi, lưu manh, thổ phỉ, quân phiệt, xã hội đen, thương nhân, du kích, theo đuổi mối tình đầu chạy trốn thế giới toàn súng ống đạn dược buôn lậu chém chém giết giết, chuyện xưa thời dân quốc.


Đường đường Sùng Lợi Minh là một Vương tộc tiêu sái, nhàn hạ, lắm tiền, hiện tại đảm nhiệm một chức vụ trong quân đội làm cho hoàng thân quốc thích vô cùng nở mày nở mặt: “Thần Cơ Doanh.” Mỗi ngày ngoại trừ việc dẫn theo một đám chân chó lượn khắp phố, lãnh đạm lôi kéo, giả trang lưu manh, thì vẫn chưa tìm ra chỉ dẫn cho mục tiêu phát triển vĩ đại của bản thân. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy hoang đường, kiêu binh tính cách lưu manh gặp trúng khắc tinh của bản thân - thái tử gia lãnh diễm hắc bang “Khanh Thập Nhị”.

Danh sách chương truyện Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Chương 1: Nội dung và bối cảnh lịch sử Chương 2: Diễm Thế Phiên - Thần Cơ Doanh Chương 1: Nội dung và bối cảnh lịch sử Chương 3: Diễm Thế Phiên - Thanh Bang Chương 2: Diễm Thế Phiên - Thần Cơ Doanh Chương 4: Diễm Thế Phiên - Một số nhân vật khác Chương 3: Diễm Thế Phiên - Thanh Bang Chương 5: Hồi 1: Hoa rơi vô tình phi thiếu niên (1) Chương 4: Diễm Thế Phiên - Một số nhân vật khác Chương 6: Hồi 1: Hoa rơi vô tình phi thiếu niên (2) Chương 5: Hồi 1: Hoa rơi vô tình phi thiếu niên (1) Chương 7: Hồi 1: Hoa rơi vô tình phi thiếu niên (3) Chương 6: Hồi 1: Hoa rơi vô tình phi thiếu niên (2) Chương 8: Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (1) Chương 7: Hồi 1: Hoa rơi vô tình phi thiếu niên (3) Chương 9: Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (2) Chương 8: Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (1) Chương 10: Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (3) Chương 9: Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (2) Chương 11: Hồi 3: Thiếu niên dữ thiếu niên Chương 10: Hồi 2: Sơn Trung Tiêu (3) Chương 12: Hồi 4: Liên Chương 11: Hồi 3: Thiếu niên dữ thiếu niên Chương 13: Hồi 4: A Dịch Chương 12: Hồi 4: Liên Chương 15: Hồi 5 Chương 13: Hồi 5: A Dịch Chương 14: Hồi 5: A Dịch Chương 15-1: Hồi 5: A Dịch Chương 16: Hồi 6: Khô Lâu Cơ (1) Chương 17: Hồi 6: Khô Lâu Cơ (2) Chương 18: Hồi 6: Khô Lâu Cơ (3) Chương 19: Hồi 7: Thanh Bang - Khanh Thập Nhị

Bình luận truyện