Thông tin truyện

Đích Thê Tại Thượng

Đích Thê Tại Thượng

Tác giả:

Thể loại:

Trọng Sinh

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.3/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Đích Thê Tại Thượng của tác giả Hoa Nhật Phi. Trời đang vào giữa hè, Liệt Dương nắng gắt.

Ngoài biên quan Mạc Bắc, cái nắng hầm hập chiếu lên cát vàng, gió lớn thổi tới, cuồn cuộn bốc lên.

Chiến trường ngoài thành, hai quân xung trận, Vũ An Hầu Tiêu quốc dẫn đầu ba vạn tinh binh thế như chẻ tre thu được toàn thắng. Ít làm hao binh tổn tướng mà bắt gọn 300 tướng lĩnh Lương quốc, giết địch ngàn vạn. Đến đây ba năm chiến tranh giằng co giữa hai nước cuối cùng cũng kết thúc.

Đêm, trong quân doanh Tiêu quốc đang diễn ra yến tiệc mừng công, các tướng lĩnh đã về kinh trước để nhận phong tước hiệu, tướng sĩ thì luận công ban thưởng, ai nấy đều vui mừng.

Nếu yêu thích truyện cùng thể loại, bạn có thể đọc thêm Cầu Đạo hay Cùng Quân Duyên.

Bình luận truyện