Tất cả
Đích Nữ Chi Chiến

Nàng là Cố Thanh Hoan, tuyệt thế dung nhan, lại thêm mê người thân hình. Cố gia có tam phòng. Cố lão nhị Cố Thanh Sơn là đương triều Thừa tướng, bởi vậy, hiện tại Cố phủ liền do nhị phòng chưởng gia. Cố Thanh Sơn có nhất thê tứ thiếp, trong phòng còn thêm hai ba cái thiếp thân nha hoàn, dưới gối lại có nhất tử tam nữ. Mà Cố Thanh Hoan là đích trưởng nữ, cũng là Cố phủ đại tiểu thư.


Đáng tiếc, mẫu thân nàng sớm thệ. Cố Thanh Sơn thê tử hiện tại tên Hứa Vân, là thiếp thất phù chính.Hứa Vân đãi nàng không tệ, thường ngày đều là một bộ dạng quan tâm săn sóc. Kiếp trước, nàng chính là như vậy bị che mắt, nhận tặc làm thân mẫu, cuối cùng rơi vào thảm kết cục. Kiếp trước, Cố Như Yên muội muội thân thiết với nàng có một gương mặt đẹp tựa thiên tiên, lại cất giấu một tâm hồn độc ác, vặn vẹo. Khi đó, tại lãnh cung ngay trước mắt nàng, tàn nhẫn bóp chết hài tử của nàng, còn vu cho nàng có ý đồ gia hại nàng ta, dẫn đến Hiên Viên Vũ đại nộ. Một tờ thánh chỉ ban ra, tám năm nàng hao hết tâm trí, vì hắn mưu hoa, chịu bao khổ sở, đổi lại là kết cục ngũ mã phân thây!


Trùng sinh, nàng như cũ vẫn là không được sủng Tướng phủ đại tiểu thư. Lợi thế của nàng, duy nhất chỉ có ký ức. Là ký ức của nàng, nhưng với kẻ khác, lại là tương lai chưa biết đến. Nếu như hảo hảo lợi dụng, không chừng có thể có đại thu hoạch. Lão thiên gia đã cho nàng cơ hội, vậy nàng nên hảo hảo nắm lấy. Những kẻ nợ nàng, nàng Cố Thanh Hoan âm thầm thề, sẽ không lại đi vào cố lộ. Không những vậy, kia thâm cừu đại hận, nàng sẽ từng chút từng món, hết thảy đòi lại!

Bình luận truyện