Đi Trả Thù Xã Hội Sớm Muộn Phải Kết Thúc

Chương 47Bạch Tiểu Trì nhìn bóng lưng Điền Đạt Đan, rồi nhìn quả táo trong tay, “Cạp cạp” một tiếng cắn một miếng to


Cực kỳ ngọt.