Đi Trả Thù Xã Hội Sớm Muộn Phải Kết Thúc

Chương 24Vì vậy trên đường đi làm hai người vừa chen vào tàu điện ngầm vừa tiếp tục dùng tiếng địa phương Nam Bắc hữu nghị mắng nhau


Đương nhiên bọn họ vẫn chưa nghe hiểu đối phương mắng gì.