Đi Trả Thù Xã Hội Sớm Muộn Phải Kết Thúc

Chương 17Tay vừa nắm lấy Bạch Tiểu Trì đã hối hận.

Người vốn có thể chết.

Nhưng đâu thể nào hấp tấp làm cúc hoa tàn.

Hắn là một thẳng nam có tôn nghiêm.

Mà đứng ở đối diện chỉ có thể coi là nửa thẳng nam.

Đừng nhìn Trứng To biểu hiện trên mặt như người bình thường.

Kỳ thật là biến thái chết toi có thể thoải mái bắn tnh được với đàn ông.

Huống hồ hai người bọn họ vẫn luôn bất hòa.

Bạch Tiểu Trì xem việc này chắc chắn có kỳ lạ.