Tất cả
Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tục ngữ nói đúng, tiểu nhân cùng nữ nhân là không thể đắc tội, ai ngờ hiện tại ngay cả ”hạ nhân” cũng không có thể đắc tội. Năm đó bất quá là cự tuyệt tình yêu của Gia Cát Diệp, nàng, Phương Hoán Thanh hôm nay đã rơi vào kết cục “Gia tài tan hết” sao? Chính là ”Phong thủy thay phiên chuyển”, một tiểu hạ nhân biến hóa nhanh chóng thành đại lão bản, còn chỉ định muốn nàng ”Lâm an đệ nhất mỹ nhân” đến phủ làm nha hoàn một năm, nếu không sẽ làm cho Phương gia không gượng dậy nổi. Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, vì phụ thân, vì Phương gia, chỉ có một năm thôi, chấp nhận!Mệt chết ! Nàng là thiên kim tiểu thư xinh đẹp, liễu yếu đào tơ sao làm được việc nặng nhọc đâu? Thối Gia Cát Diệp, đáng chết Gia Các Diệp, dám can đảm ngược đãi nàng như thế, mối thù này kết đến kiếp sau! Không có nghe sai đi? Mọi người đều nói hắn đối với mình cũ tình khó quên, muốn nàng làm nha hoàn chỉ vì lại nối lại tiền duyên, là thật sao? Nhưng cái kiểu nối lại tình xưa gì mà kỳ cục thế này, ngược đãi nàng chẳng chút thương tình.

Danh sách chương truyện Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9

Bình luận truyện