Tất cả
Đẹp Như Tranh Vẽ
Nàng là một Quận chúa, lại còn là một họa sĩ tài ba, có tài vẽ tranh chân dung giống thật như đúc. Biết bao nhiêu công tử đến nhờ nàng vẽ, cốt yếu chỉ hỏi nàng về việc cưới gả, nhưng nàng năm lần bảy bận đều từ chối. Đơn giản vì nàng đã có hôn phu, đáng tiếc vị hôn phu ấy trước thành thân một ngày đã lìa đời. Từ đó, nàng luôn mang chấp niệm trong lòng, rằng, không phải chàng sẽ không lấy chồng.


Chàng vốn là một bình dân bách tính, nhưng cho dù mặc áo vải, ở trong mọi người cũng là hạc đứng giữa bầy gà. Lần đầu tiên gặp gỡ, nàng vì cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của chàng đã đem lòng yêu thương. Lần thứ hai, chàng không còn là thiếu niên áo vải năm nào, mà chàng đã trở thành một đại tướng quân, mặc khôi giáp nặng trịch, đầu đội mũ giáp gắn tua đỏ rực. Chàng hứa với nàng, khi trở về sẽ lấy thiên hạ làm sính, hỏi cưới nàng về làm vợ. 


Chàng không thể thực hiện được lời hứa đó. Nàng chìm vào đau khổ cùng cực. Nàng vẽ ra hình ảnh chàng, sử dụng dị năng vốn có của mình, cố đánh lừa bản thân về nỗi mất mát quá lớn này. Vào ngày dị năng của nàng mất tác dụng, chàng trở về, trong sự kinh ngạc của nàng….

Bình luận truyện