Tất cả
Đế Yến

Có ba chữ mà mọi người cấm kỵ không nên nói ra và cũng không muốn nghe là Cẩm Y Vệ. Tại sao mọi người lại ghét Cẩm Y Vệ như thế. Dân chúng lẫn quan lại sợ Cẩm Y như sợ cọp vì bàn tay đồ tể nhuộm đầy máu qua những vụ án lớn: thừa tướng Hồ Duy Dung tạo phản bị giết cùng ba vạn người hay đại thần Lam Ngọc và hai vạn người dân vô tội bị giết chết dã man. Âu cũng vì họ không thể đứng lên vạch mặt kẻ chủ mưu ngồi trên ngai rồng kia: Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương - hoàng đế sáng lập triều đại nhà Minh.


Khi Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Thu Trường Phong, một nhân vật đa trí gần như yêu quái, nhận được sự ủy thác của tể tướng áo đen Diêu Nghiễm Hiếu truy tìm ẩn số của Nhật Nguyệt Ca. Hắn đối mặt là một mê trận sương mù che mờ cả thiên địa. Tấm lưới chết chóc chụp xuống từng ngõ ngách hắn bước đi. Chờ đợi hắn là một bữa tiệc ba đời đế vương đẫm máu. Mời các bạn cùng theo dõi.


Danh sách chương truyện Đế Yến

Quyển 1 - Chương 1-1: Sự kiện liên quan : sự kiện Tĩnh Nan Quyển 1 - Chương 1-2: Lời nói đầu Quyển 1 - Chương 1: Chuyện lạ Quyển 1 - Chương 2: Hỏa hạc Quyển 1 - Chương 3: Án mạng Quyển 1 - Chương 4: Truy tung Quyển 1 - Chương 5: Liên hoàn Quyển 1 - Chương 6: Tàng địa Quyển 1 - Chương 7: So chiêu Quyển 1 - Chương 8: Nhật Nguyệt Quyển 1 - Chương 9: Tần Hoài Quyển 1 - Chương 10: Hán Vương Quyển 1 - Chương 11: Hồng phấn Quyển 1 - Chương 12: Ma quân Quyển 1 - Chương 13: Thần tích Quyển 1 - Chương 14: Lời sấm Quyển 1 - Chương 15: Diễn kịch Quyển 1 - Chương 16: Phía sau bức màn Quyển 1 - Chương 17: Yểm bùa Quyển 1 - Chương 18: Long nhan Quyển 1 - Chương 19: Tịch chiếu Quyển 1 - Chương 20: Chước tâm Quyển 1 - Chương 21: Huyền cơ Quyển 1 - Chương 22: Định biên Quyển 1 - Chương 23: Thiên ý Quyển 1 - Chương 24: Gấm sắt Quyển 1 - Chương 25: Lưỡi dao lóe sáng Quyển 1 - Chương 26: Phản khách Quyển 2 - Chương 1-1: Trao đổi Quyển 2 - Chương 1-2: Trao đổi (tiếp) Quyển 2 - Chương 2-1: Chân tướng (phần 1) Quyển 2 - Chương 2-2: Chân tướng (phần 2) Quyển 2 - Chương 2-3: Chân tướng (phần 3) Quyển 2 - Chương 2-4: Chân tướng (phần 4) Quyển 2 - Chương 3-1: Sát cơ(phần 1) Quyển 2 - Chương 3-2: Sát cơ(phần 2) Quyển 2 - Chương 3-3: Sát cơ(phần 3) Quyển 2 - Chương 4-1: Ám toán(phần 1) Quyển 2 - Chương 4-2: Ám toán(phần 2) Quyển 2 - Chương 4-3: Ám toán(phần 3) Quyển 2 - Chương 5-1: Đại nạn(phần 1) Quyển 2 - Chương 5-2: Đại nạn(phần 2) Quyển 2 - Chương 5-3: Đại nạn(phần 3) Quyển 2 - Chương 6-1: Ái mộ (phần 1) Quyển 2 - Chương 6-2: Ái mộ (phần 2) Quyển 2 - Chương 6-3: Ái mộ (phần 3) Quyển 2 - Chương 7-1: Khiêu chiến (phần 1) Quyển 2 - Chương 7-2: Khiêu chiến (phần 2) Quyển 2 - Chương 7-3: Khiêu chiến (phần cuối) Quyển 2 - Chương 8-1: Gặp quỷ (phần 1)

Bình luận truyện